Obsah

Obvodné kolo previerok pripravenosti DHZ v R. Janovciach + odovzdanie putovného Gemerského pohára družstvu z Krúžna 24.5.2014.

Obvodné kolo previerok pripravenosti DHZ v R. Janovciach + odovzdanie putovného Gemerského pohára družstvu z Krúžna