Obsah

Prvé rokovanie za rekonštrukciu kanalizácie v obci s projektantom – 18. 7. 2014

Prvé rokovanie za rekonštrukciu kanalizácie v obci s projektantom