Obsah

Stretnutie za pozemkové úpravy na ul. Novej s majiteľmi pozemkov a zhotoviteľmi projekto-vej dokumentácie pozemkových úprav 17. 5. 2014

Stretnutie za pozemkové úpravy na ul. Novej s majiteľmi pozemkov a zhotoviteľmi projekto-vej dokumentácie pozemkových úprav