Obsah

IVECO DAILY – požiarne auto

Dňa 19apr . V zmluve je uvedené, že motorové vozidlo je určené na zabezpečenia plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a pozemných komunikácií.