Obsah

Nový stojan na vodu v cintoríne

Za pomoci aktivačných pracovníkov sme na obecnom cintoríne vybudovali nový stojan na vodu. Verím, že bude dobre slúžiť.