Obsah

Riadenie kompostoviska 2015

Na obecnom kompostovisku sme začali s riadením a úpravami terénu. Roky nahromadený odpad sme odviezli na skládku, zlikvidovali sme unimobunky, ktoré boli v havaríjnom stave. Finančné prostriedky získané z materiálu na kompostovisku budú použité na jeho vyčistenie a úpravu.