Obsah

Stavanie Vatry víťazstva 2015

Tak ako každý rok, aj tento sme sa postarali o postavenie Vatry víťazstva. Drevo na vatru nám sponzoroval pán JUDr. Pavel Balog, ktorému aj touto cestou ďakujeme. Ostatné drevo sme použili zo skládky na obecnom úrade. Vatra sa podarila na výbornú.