Obsah

Vietor na cintoríne

Silný vietor na cintoríne spôsobil poškodenie viacerých pomníkov na obecnom cintoríne. Poistná udalosť bola nahlásená Komunálnej poisťovni, kde má obec uzatvorené poistenie cintorína. Pomníky sú už opravené.