Obsah

Zasadnutie predstaventva združenia účastníkov JPU - Nová ulica

Dňa 25.8.2015 sa konalo zasadnutie predstavenstva združenia účastníkov JPU - Nová ulica.