Obsah

DHZ na požiarnickej súťaži na Kružne

DHZ Čerenčany sa zúčastnili požiarnickej súťaže na Kružne.