Obsah

Úcta k starším 2016

Aj v našej obci si pripomíname úctu k starším. Novembrové posedenie pri tejto príležitosti bolo príjemným spestrením všedného dňa. Spevácka skupina Čerenčianka, Hrachovienka a deti z RDD Čerenčany spríjemnili svojimi piesňami toto popoludnie.