Obsah

Čerenčianka na Hrachove

Pri príležitosti konania Dní obce Hrachovo 1.9.2018 boli pozvané naše speváčky zo speváckej skupiny Čerenčianka,aby spríjemnili svojim spevom chvíle prítomným návštevníkov a obyvateľom obce. Ďakujeme za pozvanie.