Obsah

Dotácia z Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia (FPU) podporil dovybavenie krojového šatníka speváckej skupiny Čerenčianka vo výške 2000,00€

Obec Čerenčany požiadala Fond na podporu umenia o dotáciu na dovybavenie krojového šatníka pre spevácku skupinu Čerenčianka.

Názov projektu: Spevácka skupina Čerenčianka

Program: 4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskúpení v tradičnej kultúre

Schválená podpora je vo výške 2 000,00 €

Cieľom projektu je dať do povedomia regionálny kroj a zvyky obliekania v našom regióne. Hlavnou projektovou aktivitou je dovybaviť krojový šatník o nové krojové súčasti: čižmy, spodničky, sukne, nohavice, klobúk, čepce, blúzky, košeľu, vesty a kabátik.

Spevácka skupina Čerenčianka obohatí v novom šate kultúrne podujatia konané v našom regióne Malohont.