Obsah

Konfirmácia v Čerenčanoch

V 11. nedeľu po Svätej Trojici 15.8.2021 sa v chráme Božom v Čerenčanoch konala slávnostná Konfirmácia.
"Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení."
Kolosenským 2,6-7