Obsah

Výstava drobných zvierat v Čerenčanoch 9 -10. 10. 2021

Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany OV Rimavská Sobota zorganizovali XXV. oblastnú a XXXVI. miestnu výstavu drobných zvierat na výstavisku ZO SZCH.