Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Výstava zvierat

XXIII. Oblastná a XXXIV. Miestna výstava drobných zvierat – Čerenčany

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch Vás srdečne pozýva na XXIII. Oblastnú a XXXIV. Miestnu výstavu drobných zvierat.

Výstava sa usporiada na výstavisku ZO SZCH Čerenčany vo dvore za Obecným úradom na ul. S. Kollára 34.

Výstava je pre verejnosť otvorená:
v sobotu 12. októbra 2019 od 08.00 do 18.00 hod.
a v nedeľu 13. októbra 2019 od 08.00 do 13.30 hod.

Vstupné: 1 € (nad 15 rokov).

Tešíme sa na Vašu účasť.


celý text

ostatné | 10. 10. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Október - mesiac úcty k starším

Obec Čerenčany pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje autobusový zájazd na koncert speváčky Marcely Laiferovej, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu v Rimavskej Sobote.
Prepravu a vstupné pre dôchodcov zabezpečí obec. Zraz účastníkov bude 3.10.2019 o 15.30 hod. na autobusovej zastávke v obci Čerenčany.
Z organizačných dôvodov Vás žiadame o nahlásenie Vašej účasti na podujatí do 30.9.2019 na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky.
Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Vážení občania, 1

Vážení občania,

podľa dostupných informácii Vám oznamujeme, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v meste Rimavská Sobota bude v našej obci Čerenčany dočasne znížení tlak vody až do ukončenia opravy na potrubí.

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Oznam 1

Oznam

Vážení občania,
od 2.9.2019 - do odvolania bude oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií ODI OR PZ v RS presťahované z budovy OR PZ v RS (ul. Hostinského č. 2 v RS) do budovy OO PZ RS (ul. Stavbárov č. 2 v RS), z dôvodu rekonštrukcie budovy OR PZ v RS.
Miesto a čas obhliadok motorových vozidiel ostáva nezmenené na ul. Hostinského č. 2 v RS (parkovisko pred obchodným domom Billa).

Ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 27. 8. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dotácia z Fondu na podporu umenia 1

Dotácia z Fondu na podporu umenia

Obec Čerenčany požiadala o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2019. Projekt: Spevácka skupina Čerenčianka bol podporený vo výške 2 000,00 €. Z dotácie budú realizované krojované časti: sukne, blúzky, vesty, zástery, čepce, obuv, nohavice, košeľa, klobúk, kabátik a propagačný materiál. celý text

ostatné | 6. 8. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň obce Čerenčany  1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, dňa 7.9.2019 sa bude na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch konať Deň obce. Sprievodným programom bude 4. ročník Čerenčianskeho kotlíka. Do súťaže sa môžete prihlásiť priamo na OÚ, e-mailom, telefonicky.
Viac informácií priebežne. Tešíme sa na Vašu účasť.
celý text

ostatné | 5. 8. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulou Evou Laššákovou bude v utorok 23.7.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 22. 7. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Cesta rozprávkovým lesom

17. ročník Cesty rozprávkovým lesom

Mikroregión Rimava a Rimavica a OZ Ozveny pozývajú všetkých malých aj veľkých na 17. ročník Cesty rozprávkovým lesom "Z rozprávky do rozprávky", ktorý sa bude konať dňa 30.6.2019 pri rybníku vo Vyšnom Skálniku. Brány budú otvorené v čase od 9,00 hod. do 12,30 hod.
Čaká na Vás rozprávkový les plný čarovných bytostí z rozprávok, plnenie rôznych úloh na rozprávkových stanovištiach, jazda na koňoch, skákacie atrakcie a občerstvenie. V cieli čakajú všetky deti sladké odmeny.
O 13,00 hod. je pripravené rozprávkové predstavenie: "Ako sa Jurko kráľom stal."

Vstupné je dobrovoľné. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá.

Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca 2

Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca

Obec Čerenčany Vás pozýva na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu, ktorá sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (v sobotu) v meste Revúca.
Odvoz aj dovoz účastníkov súťaže je zabezpečený autobusom, kde je voľných približne 10 miest. Kto má záujem zúčastniť sa požiarnej súťaže v Revúcej, nech sa prihlási na Obecnom úrade v Čerenčanoch do 21. júna 2019 do 12,00 hod. Odchod autobusu je v sobotu 22. júna 2019 o 5,30 hod. spred Požiarnej zbrojnice v obci.

Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 20. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Európske zisťovanie o zdraví

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva ovplyvňujú. Do zisťovania bolo zaradených 430 obcí, medzi nimi aj naša obec Čerenčany.
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme. celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov


Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 19. a 20. júna 2019 (streda a štvrtok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.
celý text

ostatné | 18. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Informácia k zberu plastov

Vážení občania, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota Vám dňa 27.5.2019 nedodala žlté vrecia v požadovanom množstve. Žlté vrecia dnes doručili na Obecný úrad, kde si ich v čase úradných hodín môžete vyzdvihnúť. Prípadne ak svoju požiadavku napíšete alebo telefonicky nahlásite, aktivační pracovníci Vám ich postupne dodajú. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. prisľúbila, že vrecia opäť budú dodávané pri zbere ako bolo v minulosti. Veríme, že sa to už nebude opakovať.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň detí 1

Deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec Čerenčany na deň 7.6.2019 pripravila v Kultúrnom dome Čerenčany o 18.00 hod. kultúrne popoludie s Cirkusom Variette Karlson, kde ste všetci vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 4. 6. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany

Firma DETOX s.r.o. Rimavská Sobota uskutoční dňa 3.6.2019 (v pondelok) zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany. Nebezpečný odpad môžu obyvatelia obce bezplatne priniesť v pondelok do 10,00 hod. ku Požiarnej zbrojnici v obci Čerenčany.

Bližšie informácie sú v prílohe. celý text

ostatné | 31. 5. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Oznam

Pri zbere plastových vriec spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota dňa 27.5.2019 opätovne došlo k situácii, za ktorú Obecný úrad v Čerenčanoch nemôže.
O riešení uvedenej situácie - dodania prázdnych vriec do domácností - Vás budeme včas informovať.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Obec Čerenčany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a následne Obchodného zákonníka v súlade s uznesením OcZ č. 32/6/2019 zo dňa 04.04.2019 a vyzýva na podanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľného majetku obce - pozemku parc. č. C KN č. 24 vedený ako záhrada o výmere cca 238 m2, vedená na LV 233 v kat. území Čerenčany.

Bližšie informácie v prílohe. celý text

ostatné | 27. 5. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Pozvánka na organový koncert v Hrachove

Vážení občania,
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Hrachovo Vás pozýva do evanjelického kostola v Hrachove, dňa 24. mája 2019 so začiatkom o 17,00 hod. na organový koncert v sprievode lesného rohu. Účinkovať budú manželia Martin a Kristína Michaelis z Nemecka.

Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 16. 5. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Vatra 2019 a Deň matiek

Vážení obyvatelia, obec Čerenčany Vás pozýva na oslavy 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny spojené s oslavou Dňa matiek. Akcia sa uskutoční dňa 7.5.2019 utorok o 19.00 hod. na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch.
Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 6. 5. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 24.4.2019 (streda) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Deň zeme 2019 1

Deň zeme 2019

Obec Čerenčany pozýva všetkých, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie v obci na dobrovoľnícku akciu pri príležitosti DŇA ZEME, ktorá sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu.
Zraz je o 8,30 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch.
Obujte si vhodnú obuv a v prípade, že máte, aj reflexnú vestu.
Každý účastník akcie je pozvaný na guľáš do obce Kociha!!!

Tešíme sa Vašu účasť. celý text

ostatné | 10. 4. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Ospravedlnenie

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota sa touto cestou ospravedlňuje pri zbere plastov za nedodanie prázdnych vriec do domácností za plné vrecia, nakoľko im neboli dodané vrecia na sklad. Prázdne vrecia budú dodané na Obecný úrad koncom tohto týždňa a k dispozícii budú pre občanov od 1. apríla 2019. Kto sa nevie osobne dostaviť na Obecný úrad pre prázdne vrecia, nech stav nahlási e-mailom, aktivační pracovníci vám ich doručia do domácností. Pri ďalšom zbere plastov bude firma dávať vrecia tak ako doteraz. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch od 25.3.2019 do 29.3.2019 (pondelok až piatok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci. celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ 1

Výzva na predkladanie návrhov na členov komisíí OZ

Vážení občania, žiadame Vás o predloženie návrhov na členov komisií obecného zastupiteľstva v obci Čerenčany.
Ďakujeme, že sa zaujímate. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo 1

Výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 - 1 kolo

Vážení občania, zverejňujeme Vám výsledky hlasovania volieb prezidenta SR 2019 konané dňa 16.3.2019 v našej obci.
Ďakujeme za Vašu účasť vo voľbách. celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Spevácka skupina Čerenčianka 1

Spevácka skupina Čerenčianka

Spevácka skupina Čerenčianka z Čerenčian ponúka repertoár piesní z celého Slovenska, vhodný na rôzne podujatia pre obce aj rodinné akcie:
- Fašiangové posedenie, Morena, Vatra oslobodenia, Deň matiek, Dni obce, Úcta k starším, Jubilanti, Vianočné posedenie a iné. Cena vystúpenia je od 50€.
Kontaktná osoba: Anastázia Výbošteková,
mobil: 0905 379 251, e-mail:obec@cerencany.skcelý text

ostatné | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Mimoriadny termín na výkup papiera

Vážení občania, zabezpečili sme Vám mimoriadny termín na zber papiera, ktorý sa uskutoční dňa 9.3.2019 t.j v sobotu od 9.oo hod. do 10.00 hod. pred OÚ Čerenčany.
Výkup v ohlásenom termíne sa neuskutočnil z dôvodu personálnej zmeny vodiča firmy Brantner.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu 1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov a sadzba poplatku za uloženie odpadu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Čerenčany za kalendárny rok 2018 je: 34,31 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro.t (platná od 1.3.2019 do 28.2.2020) je: 8,- EUR (doteraz: 5,04 EUR). celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výročná schôdza DHZ Čerenčany 1

Výročná schôdza DHZ Čerenčany

Dobrovoľný hasičský zbor v Čerenčanoch, Vás pozýva na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2.3.2019 o 17:00 hod. v Knižnici OÚ.
S pozdravom DHZ Čerenčany celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Pavlom Kyzekom bude v piatok 15.2.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Kanalizačná šachty ulica M. Krna 1

Kanalizačná šachty ulica M. Krna

Dôležité upozornenie!!!
Vážení občania rodinných domov č. 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,205,206,207,208,209,210 ul. M. Krna

Dňa 28.8.2018 Vám bolo doručené dôležité upozornenie na nevhadzovanie zvlhčených obrúskov do kanalizácie, ktoré spôsobujú vážne poruchy čerpadiel.
Žiaľ, niektoré domácnosti uvedené upozornenie nerešpektujú, na čo dopláca zvýšenými výdavkami celá obec - na opravu a kúpu vyhoreného čerpadla.
Obec nemôže určiť vinníka, ale môže pristúpiť k sankčným opatreniam.
Jednoduchý vzorec: pri 16-tich domácnostiach napojených na túto šachtu a pri cene nového čerpadla 800,00 € je to: 800,00 € : 16 rodinných domov = 50,00 €/rodinný dom.
Uvedená sankcia Vám môže byť fakturovaná v najbližšom fakturačnom období.
Prosím o poučenie a upozornenie všetkých členov domácností.

Ďakujeme za pochopenie a vedomie, že za uvedený stav môžu len obyvatelia vašej ulice M. Krna. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Jozefom Laššákom bude dňa 31.1.2019 (vo štvrtok) o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážený občania, oznamujeme Vám, že dňoch od 19-21.2.2019 v čase od 7:00 do 19:00 hod bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny podľa harmonogramov uvedených v prílohe.
V prípade ďalších informácií sa môžete obrátiť na Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Žilina 0800 159 000.
Ďakujeme Vám za pochopenie. celý text

ostatné | 29. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Podanie daňového priznania na deň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019 1

Podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti a daň za psa na rok 2019

Obecný úrad Čerenčany touto cestou V Y Z Ý V A
na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2019, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2019 na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
celý text

ostatné | 16. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Štatút obce

Štatút obce Čerenčany bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Čerenčany dňa 19. 12. 2018 uznesením č. 8/2/2018. celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce čerenčany

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch v súlade s § 18a ods. 2 a ods. 8c) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 9/2/2018 zo dňa 19.12.2018 v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór Obce Čerenčany.
Pracovný úväzok:0,05.
celý text

ostatné | 11. 1. 2019 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Spoločné privítanie Nového roku 2019 1

Spoločné privítanie Nového roku 2019

Nový rok 2019 celý text

ostatné | 29. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Zmena úradných hodín

Vážení občania, informujeme Vás o zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Čerenčanoch.
Ide o zmenu úradných hodín:
v stredu zo 17.00 hod. na 16.00 hodinu.
Za pochopenie ďakujeme celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Vianočný príhovor 1

Vianočný príhovor starostky

Vianočný príhovor celý text

ostatné | 20. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Dôležitý oznam

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme obyvateľom obce Čerenčany, že v dňoch od 22.12.2018 do 6.1.2019 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Študencová
celý text

ostatné | 19. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce v súlade s ustanovením § 13 ods. 2, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 19.12.2018 to je v stredu na Obecnom úrade v Čerenčanoch so začiatkom o 17,30 hod.

Mgr. Zuzana Študencová
starostka obce celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu.

Ďakujem za pochopenie. celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.
- vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka
- vystúpenie folklórneho súboru Hájik
- vianočná kapustnica
ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča
Všetci ste srdečne vítaní.
celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat.
Viac informácii je v prílohe. celý text

ostatné | 4. 12. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Mikuláš 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 30. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018.
Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.
celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch. celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
.

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 4. 11. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
#

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky.

Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa

dňa 22. októbra 2018 (v pondelok)

budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci. celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová
prvá prechádzajúci
z 2
posledná