Obsah

CYKLOTRASA RIMAVSKÁ ZELENÁ CESTA

Typ: ostatné
.Výstavba cyklotrasy z Hrachova do Rimavskej Soboty je opäť o niečo bližšie k jej zrealizovaniu. Hoci sa postupuje mravenčím krokom, sú to kroky nevyhnutné k dosiahnutiu cieľa.

.

Banskobystrický samosprávny kraj schválil úhradu nákladov na realizáciu projektu vo výške maximálne 30 000,00 € ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BBSK.  

Mikroregión začal verejné obstarávanie na zhotoviteľa  zákazky „Cyklotrasa Rimavská zelená cesta – prípravná a projektová dokumentácia“.

Vo výberovom obstarávaní uspela spoločnosť R.V.I. s. r. o. z Bratislavy, ktorá zhotovuje projektovú dokumentáciu. S víťazom bola podpísaná zmluva.

 

Projektová dokumentácia bude obsahovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na úrovni realizačnej dokumentácie  na úsek na hrádzi Vrbovce nad Rimavou – Čerenčany, úsek na pozemných komunikáciách Hrachovo – Vrbovce nad Rimavou a inžinierska činnosť.

 

Cyklistický chodník v celkovej dĺžke 11 kilometrov povedie obcami Čerenčany, Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik a Hrachovo.

Trasa je naplánovaná tak, že časť trasy bude viesť po ceste III. triedy medzi obcami Vyšný a Nižný Skálnik, a taktiež v cca 6 kilometrovom úseku sa počíta s jej vedením po hrádzi rieky Rimava. Majetkoprávne vysporiadanie úseku trasy, ktorá vedie popri rieke Rimava si bude vyžadovať osobitnú pozornosť. Hrádza nie je vysporiadaná a pre právoplatné stavebné povolenie je jej vysporiadanie nevyhnuté. Až následne sa môže žiadať dotácia na jej samotnú realizáciu.

Uvedená cyklotrasa bude mať charakter všeobecnej infraštruktúry, bude bezplatná, verejne využívaná. Okrem dopravy do a zo zamestnania, školy, alebo k verejným službám bude slúžiť aj na rekreačné účely.

 


Príloha

Vytvorené: 2. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2022 10:23
Autor: PhDr. Zuzana Študencová