Obsah

Život v obci Čerenčany

Fotografie zachytávajú život občanov z obce Čerenčany, aj jej obyvateľov.