Obsah

Správy

Stručné dejiny Malohontu do roku 1803

Stručné dejiny Malohontu do roku 1803, autor Leon Sokolovský celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
#

Obec Čerenčany

Vytvorili sme pre Vás fotoknihu obce Čerenčany. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
Samuel Kollár Čerenčany

Samuel Kollár Čerenčany

Dejiny a opis obce, uverejnené v Solenniách Učenej spoločnosti Malohontskej v čísle 15 z roku 1823. Z latinského originálu preložil Gustav Frák 2004. celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
Ladislav Bárdi - Moje svety

Ladislav Bárdi - Moje svety

Pán Ladislav Bárdi bol čestným občanom obce Čerenčany. Čestné občianstvo mu bolo udelené pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čerenčany za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí. Narodil sa 27.4.1923 v obci Čerenčany.

"Ďaleko vzdialený, hoc som aj z domu preč, lež slovenské srdce mám, slovenská moja reč. Zo všetkých tých rečí mi najkrajšie ňou si utužujem budúce nádeje."
(citát zo zverejnenej knihy Moje svety, báseň Vianočný pozdrav rodákom.

Zomrel 9.11.2017 vo veku 94 rokov v Portsmouth štáte Virginia.
Jeho rukopis a zásluhy za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí sú nezabudnuteľné a občania Čerenčian si ich veľmi vážia. Česť Jeho pamiatke! celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
Ján Kanka

Ján Kanka - Skúsenosti z kultúrno-osvetovej práce v Čerenčanoch.

Ján Kanka
narodil sa 25.12.1923 vo Zvolene. Kde vychodil 5 tr. ľudových, 4 tr. meštianskej školy a v Banskej Bystrici 4. roč. učiteľského ústavu, kde aj v roku 1943 maturoval. Po maturite zavítal dňa 9.10.1943 do vtedy pohraničnej, malej dedinky Čerenčany, kde bol dekrétom ustanovený za výpomocného učiteľa a zároveň začal prevádzať i funkciu kántora miestneho ev.a.v. cirkevného zboru.
V Čerenčanoch sa zoznámil i so sl. Irenou Zimermanovou, s ktorou vstúpil do stavu manželského 29.8.1946. Vojenskú prezenčnú službu konal vo Zvolene, Košiciach,Bratislave, Rimavskej Sobote a v Čechách na Šumave. Po jej ukončení sa vrátil opäť do Čerenčian ako učiteľ. V obci sa stal kronikárom. celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
Samuel Kollár

Samuel Kollár - Čerenčany

Dejiny a opis obce, uverejnený v Solenniach Učenej spoločnosti Malohontskej v čísle 15, roku 1823 . Z latinčiny preložil Gustáv Frák. celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová