Obsah

Ján Kanka - Skúsenosti z kultúrno-osvetovej práce v Čerenčanoch.

Typ: ostatné
Ján KankaJán Kanka
narodil sa 25.12.1923 vo Zvolene. Kde vychodil 5 tr. ľudových, 4 tr. meštianskej školy a v Banskej Bystrici 4. roč. učiteľského ústavu, kde aj v roku 1943 maturoval. Po maturite zavítal dňa 9.10.1943 do vtedy pohraničnej, malej dedinky Čerenčany, kde bol dekrétom ustanovený za výpomocného učiteľa a zároveň začal prevádzať i funkciu kántora miestneho ev.a.v. cirkevného zboru.
V Čerenčanoch sa zoznámil i so sl. Irenou Zimermanovou, s ktorou vstúpil do stavu manželského 29.8.1946. Vojenskú prezenčnú službu konal vo Zvolene, Košiciach,Bratislave, Rimavskej Sobote a v Čechách na Šumave. Po jej ukončení sa vrátil opäť do Čerenčian ako učiteľ. V obci sa stal kronikárom.

Príloha

Vytvorené: 22. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2018 10:44
Autor: PhDr. Zuzana Študencová