Obsah

Ladislav Bárdi - Moje svety

Typ: ostatné
Ladislav Bárdi - Moje svetyPán Ladislav Bárdi bol čestným občanom obce Čerenčany. Čestné občianstvo mu bolo udelené pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čerenčany za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí. Narodil sa 27.4.1923 v obci Čerenčany.

"Ďaleko vzdialený, hoc som aj z domu preč, lež slovenské srdce mám, slovenská moja reč. Zo všetkých tých rečí mi najkrajšie ňou si utužujem budúce nádeje."
(citát zo zverejnenej knihy Moje svety, báseň Vianočný pozdrav rodákom.

Zomrel 9.11.2017 vo veku 94 rokov v Portsmouth štáte Virginia.
Jeho rukopis a zásluhy za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí sú nezabudnuteľné a občania Čerenčian si ich veľmi vážia. Česť Jeho pamiatke!

Ladislav Bárdi

           Narodil sa 27. apríla 1923 v obci Čerenčany okr. Rimavská Sobota, v rodine roľníckeho gazdu Ondreja a jeho manželky Zuzany, rod. Valentovej. V rodisku vychodil evanjelickú ľudovú školu, kde mu lásku k národu a domovine natrvalo vštepil učiteľ Pavel Stano. V 30. rokoch 20. storočia jeho otec, ako aj mnohí ďalší, odišiel za prácou do Ameriky a viac sa nevrátil. Starostlivosť o gazdovstvo musel prebrať starší syn Július už od svojich dvanástich rokov. O štyri roky mladšiemu Ladislavovi sa brat stal vzorom pracovitosti, prekonávania ťažkých prekážok, ale i láskavosti a dobroty. Medzi bratmi sa vytvorilo mimoriadne silné puto na celý život, i keď ich osud neskôr odlúčil a prvý raz sa mohli znova uvidieť až po 42 rokoch.

           Krátko po ukončení štúdia na meštianskej škole v Rimavskej Sobote Ladislava Bárdiho zastihla druhá svetová vojna. Narukoval k delostreleckému pluku v Brezne, ktorý odvelili na východný front. V roku 1944 sa stal účastníkom Slovenského národného povstania, jedného z naujväčších ľudových ozbrojených vystúpení proti fašizmu v Európe. Po návrate do civilu 7. marca 1946 začal zapájať do národného a politického života ako člen a funkcionár Demokratickej strany.

 

          Od novembra 1948 žil Ladislav Bárdi mimo Slovenska. Takmer po štyroch rokoch prežitých v americkej utečeneckej zóne v Nemecku sa 26. apríla 1952 konečne dostal do svojej vlasti do USA. Najprv žil v New Yorku, kde pracoval ako prevádzkovateľ výťahov v poisťovacej spoločnosti Corroon a Reynolds, neskôr v továrni Jána KOváčika na výrobu nábytku. V New Yorku sa 25. novembra 1953 oženil s Oľgou, rod. Tomšovou, ktorá pochádzala z gemerskej dediny Hostišovce. Spolu v slovenskom duchu vychovali dcéru Irenu.

 

           V New Yorku sa Ladislav Bárdi aktívne zapájal do spolkového národného i náboženského života početnej slovenskej komunity pri Evanjelickej cirkvi Svätej trojice a v rámci 110. odboru Slovenského národného spolku. Svojimi príspevkami, úvahami i básničkami obohacoval nielen rozličné oslavy národných sviatkov a dejateľov či spoločenské zábavy, ale aj stránky slovenských novín, ročeniek a kalendárov Naše snahy, Národné noviny, Floridský Slovák, Hlas mládeže, Sion (mesačník aj ročenka), Posol. V romto období viedol Slovenskú národnú školu v New Yorku so štyrmi pobočkqami, v ktorej vyučoval slovenský jazyk, so žiakmi nacvičoval divadlá a kultúrne programy a usiloval sa v nich upevňovať slovenské národné povedomie, lásku k starej vlasti a kresťanské morálne hodnoty.

 

           19. septembra 1966 sa presťahoval do mesta Chesapeake v štáte Virgínia. Tu pracoval ako majster v továrni na výrobu televízorov General Electric v Portsmouthe. Kontakty so svojimi priateľmi a národnými spolupracovníkmi z predchádzajúceho pôsobiska i na Floride však neprerušil a naďalej sa venoval tvorivej práci pre rozkvet slovenského národného povedomia a života.

 


Príloha

Vytvorené: 19. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 22. 1. 2018 10:58
Autor: PhDr. Zuzana Študencová