Obsah

Symboly obce

 

 1. Obecnými symbolmi sú:
  1. erb obce Čerenčany,
  2. vlajka obce Čerenčany,
  3. pečať obce Čerenčany.

    

 

 1. Obec Čerenčany používa obecné symboly pri výkone samosprávy.

   

 2. Obec môže používať aj ďalšie obecné symboly, najmä zástavu, štandardu, insígnie.

   

 3. Podrobnosti o používaní obecných symbolov upravuje obec všeobecne záväzným nariadením.

   

 4. Symboly obce Čerenčany sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou C-58/97.

 

Erb obce

 

 1. Erb obce Čerenčany tvorí v modrom štíte  dvomi zlatými ratolesťami ovenčený strieborný, hrotom nadol smerujúci lemeš.

 

erb

 

Vlajka obce

 

 1. Vlajka obce Čerenčany pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/5), bielej (2/5) a žltej (1/5). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka

 

Pečať obce

 

 1. Obec Čerenčany má dve pečate, ktoré sú umiestnené v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Vyobrazenie pečatí je z fondu GMM.

   

  1 Pečať z roku 1833 – č. H 12 621

pečať H 12 621

        2 Pečať z rokov 1870 – 1880 – č. H 13 144

pečať H 13 144