Obsah

Správy

Samuel Kollár

Samuel Kollár

Samuel Kollár (14.1.1769-8.8.1830)
Člen Učenej spoločnosti Malohontskej, rektor Gymnázia v Ožďanoch. Evanjelický kňaz a historik, rodák z Hrnčiarskej Vsi – Pondelka.
Samuel Kollár od roku 1803 až do svojej smrti pôsobil v Čerenčanoch ako evanjelický kňaz. Zaslúžil sa o postavenie obecného kostola, fary i školy. Kostol je v súčasnosti kultúrnou pamiatkou, fara a škola si však už svoju pôvodnú podobu nezachovali. V obci je po ňom pomenovaná ulica Samuela Kollára.
Samuel Kollár je pochovaný na miestnom cintoríne.

Dňa 20.1.2019 sme si na Službách božích v Evanjelickom kostole a.v. v Čerenčanoch pripomenuli 250. výročia narodenia Samuela Kollára, kde po ich skončení bol slávnoste položený veniec na jeho hrobe v Čerenčanoch.

Ďalšie podrobnosti o živote a tvorbe Samuela Kollára si môžete prečítať v priložených súboroch.
celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová