Obsah

Správy

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice 1

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

Obec Čerenčany požiadala 28.8.2017 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Čerenčany. Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo 22.1.2018 o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa uskutoční v priebehu roka 2018. celý text

ostatné, náš tip | 2. 3. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018 1

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018

OZNAM
Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce s účinnosťou od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018, budú 2 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Čerenčany, vykonávať na území obce Čerenčany preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností.

Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.
celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
#

Základná príprava členov hasičských jednotiek

V obci Čerenčany sa dňa 9.4.2017 konala základná príprava členov hasičských jednotiek podľa § 17 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová