Obsah

Evanjelická cirkev a.v.

luther

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Hrachovo

Cirkevný zbor vznikol na konci 16. stor. (1594). Od roku 1960 je jeho súčasťou  bývalý cirkevný zbor Nižný Skálnik, a v roku 2009 došlo k spojeniu s cirkevným zborom Čerenčany, ktorý vznikol v roku 1569.

 

Zoznam ev. kazateľov pôsobiacich v zlúčenom CZ Čerenčany:

Vavrinec Melichovský 1598-1616, Ján Hustý 1617-1619, Juraj Stubner(Stubnensis) 1619-1639, Michal Clementis 1640(39?)-1655, Juraj Crispini (Šašovský) 1656-1666, Ondrej Bodonius (Bodovini) 1666-1669, Juraj Faško (Farkaš) 1670(69?)-1678, Juraj Lovčany 1678-1684 a 1691-1693, Martin Lauconides (Leuconides) 1684-1688, Juraj Sandany 1688-1691, Pavel Kolbány 1694-1698 a 1711(12?)-1713, Ján Caban (Cabanius) 1698-1704, Samuel Coklitz (Coklik) 1704-1706, Ondrej Kirini 1706-1711, Tobiáš Hrebenda 1713-1720, Ma­tej Kolbani (Kolbany) 1720-1721, Samuel Bubenka 1722-1727, Christian Kolbáni 1727-1730, Matej Bahil 1730-1734, Juraj Bahil 1734-1739, Juraj Stefanides 1739-1762, Ján Major 1763-1764, Kristián Doležal 1764-1775, Ondrej Peško 1776-1780, Pavel Salay 1780-1784, Ján Lehocký 1784-1803, Samuel Kolár 1803-?, Ondrej Czener 1831-1856, Andrej Krno, senior, 1857-1902, Ľudovít Krman 1903-1916, Ján Reken 1916-1958, Pavel Slančo, senior, 1959-2001

ereany