Obsah

Rozpis služieb Božích v CZ ECAV Hrachovo na rok 2020  v obci Čerenčany

19.1. 2020      2. po zjavení                  11: 00 hod.

16.2. 2020     Nedeľa po Deviatniku   11: 00 hod. 

15.3. 2020     3. pôstna                         11: 00 hod. + VP

12.4. 2020     1.sl. Veľkonočná            11: 00 hod.

19.4. 2020     1. po  Veľkej noci           11: 00 hod.

17.5. 2020     5. po Veľkej noci            11: 00 hod.

31.5. 2020      1.sl. svätodušná           11: 00 hod.

28.6. 2020      3. po Sv. Trojici             11: 00 hod.

19.7. 2020      6. po Sv. Trojici             11: 00 hod.

16.8. 2020      10. po Sv. Trojici           11: 00 hod. + VP

20.9. 2020     15 po Sv. Trojici             11: 00 hod. PPch

18.10.2020     19. po Sv. Trojici           11: 00 hod.

15.11.2020     23. po Sv. Trojici           11:00 hod.

20.12.2020     4. adventná                   11:00 hod. + VP

25.12.2020     1. slávnosť vianočná   11:00 hod.

31.12.2020     Závierka občianskeho roka 16:00 hod.