Obsah

Rozpis služieb Božích v CZ ECAV Hrachovo na rok 2019  v obci Čerenčany

20.1. 2019      2. po zjavení            11: 00 hod.

17.2. 2019     Deviatnik                   11: 00 hod. 

17.3. 2019     2. pôstna                   11: 00 hod. + VP

21.4. 2019     1.sl. Veľkonočná      11: 00 hod.

19.5. 2019     4. po Veľkej noci      11: 00 hod.

  9.6. 2019      1.sl. svätodušná      11: 00 hod.

21.7. 2019      5. po Sv. Trojici       11: 00 hod.

18.8. 2019      9. po Sv. Trojici       11: 00 hod.

15.9. 2019      13. po Sv. Trojici     11: 00 hod. PPCH

20.10.2019     18 po Sv. Trojici      11: 00 hod.

17.11.2019     22 po Sv. Trojici      11: 00 hod.

15.12.2019     3. adventná              11:00 hod. + VP

25.12.2019     1. slávnosť vianočná                  11:00 hod.

31.12.2019     Závierka občianskeho roka       16:00 hod.