Obsah

Občianske združenie Čerienka

OZ Čerienka bolo založené v roku 2003 za účelom podpory rozvíjania voľnočasových aktivít detí a mládeže, žien a starších obyvateľov obce. Posilňovanie a prehlbovanie miestnej demokracie a spolupráca s miestnou a regionálnou samosprávou, ako aj zlepšovanie kvality života obyvateľov obce a poskytovanie sociálnych služieb. Za krátke obdobie pôsobenia, OZ zorganizovalo akcie na deň matiek, mikulášske posedenie, ako aj aktívne zapojenie sa pri organizovaní dňa detí MR Rimava a Rimavica a iných kultúrno – spoločenských akcií.

Právna forma: združenie
Sídlo: Obecný úrad, Čerenčany 979 01
IČO: 37951297
E-mail: cerienka@cerencany.sk