Obsah

REGIÓN OBČANOM - OBČANIA REGIÓNU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2016 

- výzva č. 01/GP/MAS/2016

Miestna akčná skupina MALOHONT podporila projekt občianskeho  združenia Čerienka pod názvom "Kultúra pod holým nebom" .