Obsah

ZO SZCH Čerenčany

logo

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov

Slovenský zväz chovateľov je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, za účelom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.

 

O SZCH Čerenčany bola založená 6.2.1977. Svoju činnosť zameriava na chov čisto krvných zvierat, králikov, hydiny, holubov, exotov a kôz. Od svojho vzniku sme sa venovali liahnutiu čistokrvnej hydiny, žiaľ pred šiestimi rokmi liaheň zanikla. Členovia ZO vo svojom voľnom čase vybudovali výstavný areál a po odkúpení priľahlých budov od vtedajšieho JRD, tieto opravili a slúžia ďalej na chovateľské účely. Pravidelne každoročne v mesiaci október organizujeme výstavy drobných zvierat v roku 2005 to už bola IX. Oblastná a XX. Miestna výstava. Ku dnešnému dňu máme 40 dospelých členov a 4 mladých chovateľov. Členovia ZO pravidelne vystavujú svoje zvieratá na celoštátnych výstavách, klubových výstavách a na rôznych výstavách usporiadaných v rámci celého Slovenska. Pravidelne organizujeme zájazdy na celoštátne a Európske výstavy drobných zvierat za účelom rozširovania si chovateľských vedomostí, nadviazania známostí zo špičkovými chovateľmi a nákupu kvalitného chovného materiálu do našich chovov.

Kontakt:

Ing. Ľuboš Pánis – predseda ZO SZCH Čerenčany 
S. Kollára 34, 979 01 Čerenčany, okr. Rimavská Sobota
Mob.: 0905 549 794
e-mail: predseda@zoszch.sk

Dokumenty: 

Vyhodnotenie výstavy 2016 - tu ku stiahnutiu .pdf, 236 kB
Vyhodnotenie výstavy 2014 - tu ku stiahnutiu .pdf, 148 kB
Evidencia králikov, pripúšťacie potvrdenie a rodokmeň králika