Obsah

. 

Hasičská zbrojnica v obci Čerenčany bola postavená v roku 1960 a je využívaná Dobrovoľným hasičským zborom obce Čerenčany, ktorý bol založený v roku 1933. V súčasnosti sú v nej garáže, sklad a nevyužitý podkrovný priestor, pričom stavba nie je pripojená ani na vodovod, ani na kanalizáciu. Uvedený stav je nevyhovujúci, nakoľko neposkytuje žiadne pirestory pre odpočinok a osobnú hygienu členov DHZ, čím nezodpovedá súčasným štandardom vybavenosti hasičskej zbrojnice.

                                                                        

Správy

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 1

Pridelenie dotácie 30 000,00€ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Obec Čerenčany požiadala 28.8.2017 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Čerenčany. Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo 22.1.2018 o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa uskutoční v priebehu roka 2018. celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Mgr. Zuzana Študencová