Obsah

Správy

Projektová dokumentácia cyklotrasy Rimavská zelená cesta 1

Projektová dokumentácia cyklotrasy Rimavská zelená cesta

Výstavba cyklotrasy z Hrachova do Rimavskej Soboty je opäť o niečo bližšie k jej zrealizovaniu. Hoci sa postupuje mravenčím krokom, sú to kroky nevyhnutné k dosiahnutiu cieľa.
celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
#

Cyklotrasa Rimavská zelená cesta

Mikroregión Rimava a Rimavica získalo dotáciu na projektovú dokumentáciu cyklotrasy Rimavská zelená cesta. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová
Pracovné stretnutie poslancov a starostky  1

Pracovné stretnutie poslancov a starostky

Dňa 26. 2. 2018 o 17.00 hod.sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde hlavným bodom programu bolo vydanie súhlasného/nesúhlasného stanoviska k žiadosti o regionálny príspevok pre úhradu výdavkov 30 000,00 € spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Rimavská zelená cesta. Vybrané obce Mikroregiónu Rimava a Rimavica: Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Hrachovo s dobou realizácie máj 2018 - december 2019. Všetci poslanci súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k podanej žiadosti ŽoRP. celý text

ostatné | 27. 2. 2018 | Autor: PhDr. Zuzana Študencová