Obsah

Pracovné stretnutie poslancov a starostky

Typ: ostatné
Pracovné stretnutie poslancov a starostky  1Dňa 26. 2. 2018 o 17.00 hod.sa uskutočnilo pracovné stretnutie, kde hlavným bodom programu bolo vydanie súhlasného/nesúhlasného stanoviska k žiadosti o regionálny príspevok pre úhradu výdavkov 30 000,00 € spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na výstavbu cyklotrasy Rimavská zelená cesta. Vybrané obce Mikroregiónu Rimava a Rimavica: Čerenčany, Veľké Teriakovce, Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik, Hrachovo s dobou realizácie máj 2018 - december 2019. Všetci poslanci súhlasili s vydaním súhlasného stanoviska k podanej žiadosti ŽoRP.

Prílohy

Vytvorené: 27. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 11:35
Autor: PhDr. Zuzana Študencová