Obsah

Vizualizácia verejného priestranstva pri OÚ

Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade si vyžaduje rekonštrukciu. Ponúkame Vám pár návrhov na jeho rekonštrukciu. Financovanie sa pripravuje z MAS Malohont.