Obsah

Urnová stena

Vybudovaním urnovej steny na cintoríne v Čerenčanoch dosiahneme, že jeho kapacitu budeme mať na pár rokov pod kontrolou. Vizualizácia sa môže ešte meniť podľa požiadaviek.