Obsah

Likvidácia poškodenej šopy

V priestoroch areálu bývalej škôlky sa nachádzala drevená šopa, ktorá už niekoľko rokov neplnila svoj účel. Celá drevená konštrukcia ako aj strecha boli značne poškodené. Šopa bola ohrozením pre deti, ktoré sa tam chodili skrývať a ohrozovali majetok na susedných pozemkov v prípade jej zrútenia. Niekoľkokrát sa túto šopu obec pokúšala rekonštruovať ale zlý technický stav už ďalšiu opravu neodporúčala. Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo rozhodlo o jej zrútení.