Obsah

Oddychová zóna v Čerenčanoch

Nevyužitý priestor vedľa cintorína, pod železničnou traťou sme premenili na Oddychovú zónu v Čerenčanoch. Na základe poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci programu Obnovy dediny 2015 sa podarilo zrealizovať tento projekt. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na jeho realizácii.