Obsah

Ohnisko na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch

Vhodným moiestom na vybudovanie centrálneho ohniska v našej obci bolo futbalové ihrisko. Projekt bol finančne podporený cez Grantový program Miestnej akčnej skupiny Malohont 2016, občianskym združením Čerienka a obcou Čerenčany. Ďakujeme hlavne dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na jeho vytvorení.