Obsah

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Čerenčanoch

Hasičská zbrojnica v obci Čerenčany bola postavená v roku 1960 a je využívaná Dobrovoľným hasičským zborom obce Čerenčany, ktorý bol založený v roku 1933.

Obec Čerenčany požiadala 28.8.2017 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v obci Čerenčany. Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo 22.1.2018 o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur.

Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-001422-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                   vo výške 30 000,00 € na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Čerenčany.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice je už ukončená.