Obsah

Rekonštukcia achodiska na Obecný úrad

V rámci údržby schodiska na Obecný úrad sme za pomoci aktivačných pracovníkov zrekonštruovali schodisko. Natiahli sme nové omietky, drevený obklad, vymaľovali a umiestnili nové fotografie.