Obsah

Stojan na vodu v cintoríne

Na obecnom cintoríne v Čerenčanoch sme vybudovali nový stojan na vodu. Návštevníci cintorína si môžu načerpať vodu pre potreby úpravy hrobových miest.