Obsah

Vitrína na požiarnicke poháre

Ocenenia, ktoré roky zbierali družstvá žien a mužov DHZ Čerenčany sa umiestnili do bývalej knižnice v obci. Poháre putovali na rôznych miestach, naposledy boli umiestnené v Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch, kde ich krásu nemohli obdivovať naši obyvatelia. Po dohode na členskej schôdzi DHZ Čerenčany sa poháre umiestnili späť na Obecný úrad do vitrín s možnosťou uzamykania.