Obsah

Čerpacia kanalizačná stanice na ul. Novej

Bola vybudovaná nová kanalizačná stanica pre odkanalizovanie ulice M.Krna. V šachte sa nachádzajú dva kalové čerpadlá. Kanalizačná šachta sa nachádza na ulici Nová.