Obsah

Pódium na futbalovom ihrisku

Hlavnou myšlienkou vybudovania pódia na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch bolo vybudovanie plochy, ktorá vytvorí vhodné podmienky pre vystúpenie folklórnych súborov. Skrášliť a využiť priestor na ihrisku. Výsledkom projektu je miesto stretávania sa občanov pri príležitosti kultúrnych a iných podujatí. Projekt bol finančne podporený cez Grantový program Miestnej akčnej skupiny Malohont 2016, občianskym združením Čerienka a obcou Čerenčany. Ďakujeme hlavne dobrovoľníkom, ktorí sa podielali na jeho vytvorení.