Obsah

Zámková dlažba pod kontajnery

Z dôvodu zlej manipulácie s plnými kontajnermi na sklo sme vytvorili spevnenú plochu. Spevnená plocha slúži svojmu účelu.