Obsah

Mgr. Iveta Očenášová

zástupca starostky

 

Poslanci:

Tibor Bartók

Bc. Ján Drugda

Ing. Peter Jarjabka

Mgr. Rudolf Máte

Mgr. Iveta Očenášová

Ing. Milan Suja

Ing. Andrej Škorňa

 

 

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Plánované termíny zasadnutí zastupiteľstiev na rok 2019

07. 02. 2019

07. 03. 2019

04. 04. 2019

09. 05. 2019

06. 06. 2019

08. 08. 2019

05. 09. 2019

03. 10. 2019

07. 11. 2019

05. 12. 2019