Obsah

Mgr. Iveta Očenášová

zástupca starostky

 

Poslanci:

Tibor Bartók

Bc. Ján Drugda

Ing. Peter Jarjabka

Mgr. Rudolf Máte

Mgr. Iveta Očenášová

Ing. Milan Suja

Ing. Andrej Škorňa

 

 

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“