Obsah

Symboly obce

Erb

erb

Vlajka

vlajka
Obecná vlajka má podobu troch pozdĺžnych pruhov modrého, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu. Prvá zmienka o obci pochádza z r. 1334, keď bola majetkom arcibiskupstva v Kaloczi, ale je staršieho pôvodu. Názov obce sa postupne menil z Cherenchen (1334) na Čerencsány (1773), Čerenčany (1920) maďarsky Cserencsény.