Obsah

Stránka

  • 1

Vážení obyvatelia, po korektúre zoznamu zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ Čerenčany vkladáme nový súbor  - pod názvom: upravený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ Čerenčany