Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.09.2021

Hromadná licenčná zmluva

VP/21/08360/001

80,40 EUR

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dieľam

Obec Čerenčany

13.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

4/2021

800,00 EUR

DHZ Čerenčany

Obec Čerenčany

31.08.2021

Zmluva o nájme plochy na reklamné účely č. 24/2021

24/2021

150,00 EUR

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

31.08.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb vyplývajúcej zo zmluvy č. 03/03/2019 zo dňa 01.05.2019

30082021

0,00 EUR

Karman s.r.o., 419, 98553 Mýtna

Obec Čerenčany

31.08.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o združených dodávkach elektriny č. SDA50176933

SDA50176933

0,00 EUR

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava

Obec Čerenčany

17.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2053/2015

U2053/2015

200,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerenčany

28.07.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

132-2021

16,60 EUR

Anastázia Výbošteková

Obec Čerenčany

26.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

23072021

1,00 EUR

ZO SZCH Čerenčany

Obec Čerenčany

23.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Hrachove

3/2021

500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku v Hrachove

Obec Čerenčany

22.07.2021

Memorandum o spolupráci na príprave "IÚS UMR" Rimavská Sobota

21/7/2021

Neuvedené

Mesto Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

22.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre ZO SZCH

2/2021

250,00 EUR

ZO SZCH Čerenčany

Obec Čerenčany

22.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre OZ Čerienka

1/2021

700,00 EUR

Čerienka,S. Kollára 33,979 01,Čerenčany

Obec Čerenčany

07.07.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

131-2021

66,40 EUR

Jozef Kuric

Obec Čerenčany

18.06.2021

Úverová zmluva č 332953-2021 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 332953-2021

332953-2021

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Čerenčany

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3210702

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerenčany

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

435/2021/ODDDO

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Čerenčany

14.05.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

130-2021

26,60 EUR

Ľubica Vaculčiaková

Obec Čerenčany

07.05.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

129-2021

16,60 EUR

Jana Müllerová

Obec Čerenčany

06.05.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

128-2021

33,20 EUR

Andrej Matušiak

Obec Čerenčany

06.05.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

127-2021

16,60 EUR

Eva Sojková

Obec Čerenčany

06.05.2021

Zmluva o prepožičaní /nájme/ miest na pohrebisku

126-2021

16,60 EUR

Vladimír Laššák

Obec Čerenčany

29.04.2021

Znluva o dodávke vody z verejného vodovodu

421025112

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerenčany

23.04.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehneľnostiam

21042021

611,64 EUR

Tatiana Lenardová

Obec Čerenčany

25.03.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

23032021

162,00 EUR

Miroslav Guzma

Obec Čerenčany

25.03.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

1/2021

34 932,96 EUR

ATB Slovakia - Doprava, s.r.o.

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: