Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.07.2021

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov

23072021

1,00 EUR

ZO SZCH Čerenčany

Obec Čerenčany

23.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku v Hrachove

3/2021

500,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.s. na Slovensku v Hrachove

Obec Čerenčany

22.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre ZO SZCH

2/2021

250,00 EUR

ZO SZCH Čerenčany

Obec Čerenčany

22.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2021 pre OZ Čerienka

1/2021

700,00 EUR

Čerienka,S. Kollára 33,979 01,Čerenčany

Obec Čerenčany

18.06.2021

Úverová zmluva č 332953-2021 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 332953-2021

332953-2021

30 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Čerenčany

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3210702

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerenčany

17.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021

435/2021/ODDDO

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Čerenčany

29.04.2021

Znluva o dodávke vody z verejného vodovodu

421025112

0,00 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerenčany

23.04.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehneľnostiam

21042021

611,64 EUR

Tatiana Lenardová

Obec Čerenčany

25.03.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

23032021

162,00 EUR

Miroslav Guzma

Obec Čerenčany

25.03.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

1/2021

34 932,96 EUR

ATB Slovakia - Doprava, s.r.o.

Obec Čerenčany

17.03.2021

Rámcová zmluva č. 001/2021 o poskytovaní služieb

001/2021

996,00 EUR

HYMES MK, s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným), K Železnej studienke 7599/28, 81104 Bratislava

Obec Čerenčany

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

15/3/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Čerenčany

26.02.2021

Zmluva o nájme a prenájme nebytových priestorov

1/2021

1 020,00 EUR

Ivan Szunyai - SUŇO

Obec Čerenčany

15.01.2021

Zmluva o vykonaní služby

14/1/2021

500,00 EUR

Gabriela Medveďová

Obec Čerenčany

13.01.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov

19-432-04774

0,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Čerenčany

31.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

31/12/2020

Neuvedené

Senior plus n.o., Rochovce 113, 04936 Slavošovce

Obec Čerenčany

22.12.2020

Kúpna zmluva

02413-2020-PKZ-K40224/20.00

2 018,65 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Čerenčany

18.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Čerenčany v roku 2020 pre DHZ

4/2020

800,00 EUR

DHZ Čerenčany

Obec Čerenčany

18.12.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi

20/31/010/41

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čerenčany

17.12.2020

Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi

20/31/012/67

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Čerenčany

15.12.2020

Zmluva o výpožičke

14/12/2020

0,00 EUR

Slovenská republiky - Štatistický úrad SR

Obec Čerenčany

26.11.2020

Zmluva o poskytnutí služby č. 210 20 01

210 20 01

Neuvedené

Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344, 97901 Rimavská Sobota

Obec Čerenčany

21.11.2020

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

20112020

471,00 EUR

Pavel Varecha

Obec Čerenčany

06.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1554

7 039,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Čerenčany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: