Obsah

Dôležité informácie

25.05.2017

Zmena termínu konania Obecného zastupiteľstva

Z dôvodu, že Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch nebolo dňa 25.5.2017 uznášania schopné, bude vyhlásené nové zasadnutie OZ do 15 dní. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

21.05.2017

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Oznamujeme Vám,že dňa 25.5.2017 o 17,00 hod sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade v Čerenčanoch.

Detail

03.05.2017

Vyrubovanie a platby miestnych daní a poplatkov

Od 2.mája 2017 si môžete prísť prevziať ROZHODNUTIA o dani z nehnuteľnosti, dane za psa a následne uskutočniť platbu.

Detail

Pozvánka na akciu