nov 29 2016

Výkup papiera

 

Výkup papiera

sep 25 2016

Letecké snímky obce Čerenčany rok 2016

sep 05 2016

ZO SZCH Čerenčany usporiada výstavu drobných zvierat

Vážení   účastníci   výstav   drobných  zvierat.

Z poverenia  Oblastného  výboru  Slovenského  zväzu  chovateľov  Rimavská  Sobota   usporiada  Základná  organizácia  Slovenského  zväzu  chovateľov  v  Čerenčanoch   XX. Jubilejnú Oblastnú  a  XXXI.  Miestnu  výstavu  drobných  zvierat  s medzinárodnou  účasťou.

Výstava  sa  usporiada  na  výstavisku   ZO   SZCH   Čerenčany  vo  dvore  za  obecným  úradom na  ul.  S. Kollára  34.

Hodnotenie  zvierat  odbornými  posudzovateľmi  delegovanými  Republikovou  radou  SZCH v  Bratislave , bude  dňa  14. októbra  2016  bez  prístupu  verejnosti .

Výstava  je  pre  verejnosť  otvorená

v   sobotu   15.  októbra  2016      od  08 oo   do    18 oo  hod.

a

v  nedeľu   16.  októbra  2016      od  08 oo    do   13 3o  hod.

 

V dňoch  15. a 16. 10.2015  sa  na  výstavisku  v čase  od  9 oo hod.  do  16 oo hod. bude  konať  burza   nevýstavných   zvierat, rôznych   výrobkov   a   poľnohospodárskych   výpestkov.  Na   burze  môžu  predávať  zvieratá   len  chovatelia ,  ktorí  vystavujú  zvieratá  na  tejto  výstave.  Bližšie  sa  dočítate  vo  výstavných   podmienkach , ktoré  spolu  s  prihláškou   nájdete   na   www.cerencany.sk ,  pod  ods. organizácie – ZO SZCH.

Vyhodnotenie  výstavy   a   vydávanie   cien   úspešným   vystavovateľom  prebehne  16. X. 2016    v  čase  od  13 3o  hod.  vo  výstavnom  areáli  ZO SZCH  Čerenčany.

Na  výstave   si   budete   môcť  prezrieť   celoročnú   prácu   chovateľov   organizovaných   v  Slovenskom  zväze  chovateľov .  Vystavovať   budú   čistokrvné   zvieratá   Hydinu ,  Králiky ,  Holuby, exoty,  kozičky   ako   aj  iné  drobné   zvieratá   návštevníci   výstavy   si   majú   možnosť   nakúpiť  chovné   zvieratá.

 

Na   návštevníkov   sa   teší   výstavný   výbor .

 

 

 

Miloš  Očenáš

predseda  ZO SZCH

Čerenčany

aug 31 2016

Výkup papiera

Výkup papiera

aug 23 2016

Pozvánka do súťaže o Čerenčiansky kotlík 2016

Čerenčiansky kotlík

Staršie «