Obsah

13.10.2017

Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším

Babička ma naučila variť si čaj s medom. Opravovať, čo kde treba, to zas robím s dedom. Moji starkí šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia. Sú to verní kamaráti, často u nich bývam. Raz im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich skrývam.

Detail

10.10.2017

Výstava drobných zvierat

Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany OV Rimavská Sobota Vás srdečne pozýva na XXI. OBLASTNÚ a XXXII. MIESTNU Výstavu drobných zvierat. Výstava sa bude konať dňa 14 a 15. 10.2017 vo výstavysku ZO SZCH Čerenčany. Srdečne pozývame - starostka obce Mgr. Zuzana Študencová

Detail

08.10.2017

Čerenčianka vo Veľkých Teriakovciach

Dňa 7.10.2017 naša spevácka skupina Čerenčianka prijala pozvanie do Veľkých Teriakoviec na kultúrne podujatie Mesiac úcty k starším. Svojimi piesňami opäť urobili radosť všetkým prítomným. Podujatie pripravilo OZ Teriakovčan v spolupráci s OÚ Veľké Teriakovce. Ďakujeme za pozvanie. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Detail

30.09.2017

Súťaž vo varení kapustnice X.ročník

Aj tento rok sme prišli podporiť a súťažiť vo varení kapustnice v Hnúšti na X. ročník dňa 30.9.2017. Celý deň vládla skvelá atmosféra, ktorú doprevádzal sprievodný program. Varili sme pod názvom družstva STAROSTOVIA. Naše družstvo sa neumiestnilo na prvým priečkach, ale aj napriek tomu sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujem kolegom za spoluprácu. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Detail

21.08.2017

Voľby VÚC 2017 - zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC dňa 4.11.2017

Detail

30.06.2017

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017.

Detail