Obsah

Záložky

30.01.2020

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážení občania, oznamujeme Vám prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa spoločnosti Stredoslovenskej distribučnej a.s. v našej obci dňa: 12.2.2020 v čase od 07:30 do 16:30 hod., podľa priloženého zoznamu.

Detail

12.01.2020

Oznam pre daňovníkov!

Oznam pre daňovníkov!

Obec Čerenčany, ako správca dane z nehnuteľnosti na svojom území upozorňuje fyzické aj právnické osoby, aby podali do konca januára 2020 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím na Obecnom úrade v Čerenčanoch. V roku 2020 sa sadzba dane z nehnuteľnosti bude vyrubovať podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o dani z nehnuteľností na území obce. Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie len tí občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, alebo skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Detail

11.01.2020

Kalendár podujatí na rok 2020 1

Kalendár podujatí na rok 2020

Mas Malohont opäť po roku prináša výber podujatí v regióne Malohont a jeho okolí, ktorý pre vás zostavili v spolupráci s obcami, mikroregiónmi, kultúrnymi inštitúciami, občianskymi združeniami a aktívnymi občanmi.

Detail

11.01.2020

Informačný kalendár 2020 1

Informačný kalendár 2020

Informačný kalendár obce Čerenčany na rok 2020, si na začiatku nového týždňa nájdete vo Vašich schránkach. Informačný kalendár Vám môže pomôcť lepšie sa orientovať vo vývoze TKO a SZ v našej obci. Pôvodný rozpis, na ktorý ste zvyknutý je k dispozícii na OÚ alebo stránke obce.

Detail

07.01.2020

Vývoz TKO 2020

Vývoz TKO 2020

Vážení občania, zverejňujeme Vám plán zberu TKO a separovaných zložiek v obci Čerenčany na rok 2020.

Detail

02.01.2020

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany 1

Rozpis služieb Božích CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany

Rozpis služieb Božích v CZ ECAV Hrachovo na rok 2020 v obci Čerenčany. Služby Božie v obci začínajú o 11:00 hod. 19.1. 2020 2. po zjavení 16.2. 2020 Nedeľa po Deviatniku 15.3. 2020 3. pôstna + VP 12.4. 2020 1.sl. Veľkonočná 19.4. 2020 1. po Veľkej noci 17.5. 2020 5. po Veľkej noci 31.5. 2020 1.sl. svätodušná 28.6. 2020 3. po Sv. Trojici 19.7. 2020 6. po Sv. Trojici 16.8. 2020 10. po Sv. Trojici + VP 20.9. 2020 15. po Sv. Trojici PPch 18.10.2020 19. po Sv. Trojici 15.11.2020 23. po Sv. Trojici 20.12.2020 4. adventná + VP 25.12.2020 1. slávnosť vianočná 31.12.2020 Závierka občianskeho roka 16:00 hod.

Detail

02.01.2020

Zmena termínu vývozu TKO

Zmena termínu vývozu TKO

Vážení občania, firma Brantner Gemer s.r.o. Vám oznamuje zmenu termínu vývozu TKO. Zber TKO sa prekladá zo 6.1.2020 na 7.1.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

19.12.2019

Vianočný pozdrav 1

Vianočný pozdrav

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku Vám praje Obecný úrad.  Mgr. Zuzana Študencová, starostka obce

Detail

18.12.2019

Oznam o čerpaní dovolenky 1

Oznam o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 23.12.2019 do 3.1.2020 sa na Obecnom úrade v Čerenčanoch neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

16.12.2019

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulou p. Jolanou Hulinovou bude dňa 18.12.2019 v stredu o 13,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Detail

27.11.2019

Poteš srdce darčekom

Poteš srdce darčekom

Vážení občania, zapojme sa aj my do zbierky.

Detail

27.11.2019

Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Vážení občania, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 6.12.2019 v piatok o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. Prosíme o nahlásenie balíčkov.

Detail

11.11.2019

Oznam 1

Oznam

Vážení občania, v dňoch 14.-15. novembra 2019 bude oddelenie dokladov Rimavská Sobota OPP OR PZ v Rimavskej Sobote, na ul. Stavbárov č. 2 z technických príčin zatvorené (z dôvodu sťahovania sa nebudú prijímať ani vydávať občianske preukazy, cestovné doklady a vodičské preukazy). Od 18. novembra 2019 sa bude jednotné pracovisko oddelenia dokladov Rimavská Sobota (úseky príjmu a výdaja OP, CP, VP a osvedčení o evidencii motorového vozidla časť 1.) nachádzať na prízemí Klientskeho centra KAMO Rimavská Sobota na ul. Hostinského č. 4 v Rimavskej Sobote. Stránkové hodiny od 18. novembra 2019 ostávajú nezmenené.

Detail

04.11.2019

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa od 5. novembra 2019 od 8:00 hod. nepretržite do 9. decembra 2019 do 18:00 hod. budú osobné vlaky nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Detail

31.10.2019

Oznam o čipovaní a očkovaní psov 1

Oznam o čipovaní a očkovaní psov

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že dňa 9. novembra 2019 t.j. v sobotu príde do našej obce MVDr. Július Albíni čipovať a očkovať psov proti besnote. Čipovanie psov - 10 €, vakcína proti besnote - 5 € a kombinovaná vakcína - 12 €. Je potrebné so sebou priniesť aj očkovací preukaz. Očkovať sa bude pred budovou obecného úradu v čase od 10:00 hod. - 12:00 hod.

Detail

10.10.2019

Výstava zvierat

XXIII. Oblastná a XXXIV. Miestna výstava drobných zvierat – Čerenčany

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Čerenčanoch Vás srdečne pozýva na XXIII. Oblastnú a XXXIV. Miestnu výstavu drobných zvierat. Výstava sa usporiada na výstavisku ZO SZCH Čerenčany vo dvore za Obecným úradom na ul. S. Kollára 34. Výstava je pre verejnosť otvorená: v sobotu 12. októbra 2019 od 08.00 do 18.00 hod. a v nedeľu 13. októbra 2019 od 08.00 do 13.30 hod. Vstupné: 1 € (nad 15 rokov). Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

24.09.2019

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Obec Čerenčany pri príležitosti mesiaca úcty k starším organizuje autobusový zájazd na koncert speváčky Marcely Laiferovej, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu v Rimavskej Sobote. Prepravu a vstupné pre dôchodcov zabezpečí obec. Zraz účastníkov bude 3.10.2019 o 15.30 hod. na autobusovej zastávke v obci Čerenčany. Z organizačných dôvodov Vás žiadame o nahlásenie Vašej účasti na podujatí do 30.9.2019 na Obecnom úrade osobne alebo telefonicky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

05.09.2019

Vážení občania, 1

Vážení občania,

podľa dostupných informácii Vám oznamujeme, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v meste Rimavská Sobota bude v našej obci Čerenčany dočasne znížení tlak vody až do ukončenia opravy na potrubí. Ďakujeme za pochopenie.

Detail

27.08.2019

Oznam 1

Oznam

Vážení občania, od 2.9.2019 - do odvolania bude oddelenie bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií ODI OR PZ v RS presťahované z budovy OR PZ v RS (ul. Hostinského č. 2 v RS) do budovy OO PZ RS (ul. Stavbárov č. 2 v RS), z dôvodu rekonštrukcie budovy OR PZ v RS. Miesto a čas obhliadok motorových vozidiel ostáva nezmenené na ul. Hostinského č. 2 v RS (parkovisko pred obchodným domom Billa). Ďakujeme za pochopenie.

Detail

06.08.2019

Dotácia z Fondu na podporu umenia 1

Dotácia z Fondu na podporu umenia

Obec Čerenčany požiadala o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia v roku 2019. Projekt: Spevácka skupina Čerenčianka bol podporený vo výške 2 000,00 €. Z dotácie budú realizované krojované časti: sukne, blúzky, vesty, zástery, čepce, obuv, nohavice, košeľa, klobúk, kabátik a propagačný materiál.

Detail

05.08.2019

Deň obce Čerenčany  1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, dňa 7.9.2019 sa bude na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch konať Deň obce. Sprievodným programom bude 4. ročník Čerenčianskeho kotlíka. Do súťaže sa môžete prihlásiť priamo na OÚ, e-mailom, telefonicky. Viac informácií priebežne. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

22.07.2019

Posledná rozlúčka 1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulou Evou Laššákovou bude v utorok 23.7.2019 o 14:00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Detail

27.06.2019

Cesta rozprávkovým lesom

17. ročník Cesty rozprávkovým lesom

Mikroregión Rimava a Rimavica a OZ Ozveny pozývajú všetkých malých aj veľkých na 17. ročník Cesty rozprávkovým lesom "Z rozprávky do rozprávky", ktorý sa bude konať dňa 30.6.2019 pri rybníku vo Vyšnom Skálniku. Brány budú otvorené v čase od 9,00 hod. do 12,30 hod. Čaká na Vás rozprávkový les plný čarovných bytostí z rozprávok, plnenie rôznych úloh na rozprávkových stanovištiach, jazda na koňoch, skákacie atrakcie a občerstvenie. V cieli čakajú všetky deti sladké odmeny. O 13,00 hod. je pripravené rozprávkové predstavenie: "Ako sa Jurko kráľom stal." Vstupné je dobrovoľné. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie prekladá. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

20.06.2019

Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca 2

Pozvánka na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu v meste Revúca

Obec Čerenčany Vás pozýva na Krajskú súťaž DHZ a hasičského dorastu, ktorá sa uskutoční dňa 22. júna 2019 (v sobotu) v meste Revúca. Odvoz aj dovoz účastníkov súťaže je zabezpečený autobusom, kde je voľných približne 10 miest. Kto má záujem zúčastniť sa požiarnej súťaže v Revúcej, nech sa prihlási na Obecnom úrade v Čerenčanoch do 21. júna 2019 do 12,00 hod. Odchod autobusu je v sobotu 22. júna 2019 o 5,30 hod. spred Požiarnej zbrojnice v obci. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

18.06.2019

Európske zisťovanie o zdraví

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS). Cieľom zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva ovplyvňujú. Do zisťovania bolo zaradených 430 obcí, medzi nimi aj naša obec Čerenčany. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

Detail

18.06.2019

Informácia o výluke vlakov 1

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 19. a 20. júna 2019 (streda a štvrtok) v čase od 8:20 hod. do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávke autobusu v obci.

Detail

04.06.2019

Informácia k zberu plastov

Informácia k zberu plastov

Vážení občania, spoločnosť Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota Vám dňa 27.5.2019 nedodala žlté vrecia v požadovanom množstve. Žlté vrecia dnes doručili na Obecný úrad, kde si ich v čase úradných hodín môžete vyzdvihnúť. Prípadne ak svoju požiadavku napíšete alebo telefonicky nahlásite, aktivační pracovníci Vám ich postupne dodajú. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. prisľúbila, že vrecia opäť budú dodávané pri zbere ako bolo v minulosti. Veríme, že sa to už nebude opakovať. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

04.06.2019

Deň detí 1

Deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec Čerenčany na deň 7.6.2019 pripravila v Kultúrnom dome Čerenčany o 18.00 hod. kultúrne popoludie s Cirkusom Variette Karlson, kde ste všetci vítaní. Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

31.05.2019

Zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany

Firma DETOX s.r.o. Rimavská Sobota uskutoční dňa 3.6.2019 (v pondelok) zber nebezpečného odpadu v obci Čerenčany. Nebezpečný odpad môžu obyvatelia obce bezplatne priniesť v pondelok do 10,00 hod. ku Požiarnej zbrojnici v obci Čerenčany. Bližšie informácie sú v prílohe.

Detail

27.05.2019

Oznam

Pri zbere plastových vriec spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o, Rimavská Sobota dňa 27.5.2019 opätovne došlo k situácii, za ktorú Obecný úrad v Čerenčanoch nemôže. O riešení uvedenej situácie - dodania prázdnych vriec do domácností - Vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

21.01.2020

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu v Čerenčanoch

Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu v Čerenčanoch

Dňa 20.1.2020 sa konala v Čerenčanoch Rada Združenia miest a obcí. Na pracovnom stretnutí členov Rady ZmoGaM sa prejednali rôzne témy, ktoré sa týkajú regiónu Gemera a Malohontu.

Detail

14.12.2019

Jubilanti našej obce v roku 2019

Jubilanti našej obce v roku 2019

Aj tento rok sme si uctili našich jubilantov v obci. Malým darčekom, kvietkom a piesňou sme im vyčarovali úsmev. Príjemnú atmosféru dotvorili svojim vystúpením folkloristi z folklórneho súboru Háj z Rimavskej Soboty. Milí naši jubilanti, želáme Vám veľa šťastia, zdravia a lásky v kruhu vašich najbližších.

Detail

06.12.2019

Stretnutie s Mikulášom 2019

Stretnutie s Mikulášom 2019

Aj tento rok do našej obce prišiel Mikuláš. Priniesol deťom balíčky plné sladkostí. S Mikulášom prišiel aj čert a anjel. Kým sme čakali na Mikuláša, deti si tradične pozreli vianočnú rozprávku. Mikulášovi detičky zarecitovali rôzne básničky, zaspievali piesne a zahrali známe melódie. Každé dieťa odišlo s balíčkom sladkostí a veríme, že aj naladené dobrou náladou.

Detail

18.10.2019

Údržba miestnych komunikácií

Údržba miestnych komunikácií

V rámci údržby miestnych komunikácií sme v spolupráci s Regionálnou správou ciest urobili údržbu ulice Železničnej, ulice Sady a cestu ku kompostovisku. Na uvedených uliciach je plánovaná celková rekonštrukcia.

Detail

17.10.2019

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Spevácka skupina Čerenčianka vystúpila v Rimavských Janovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším 17.10.2019. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

07.09.2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Čerenčiansky kotlík a Deň obce Čerenčany 2019

Detail

24.08.2019

Čerenčianka v Bottove 2019

Čerenčianka v Bottove 2019

Aj tento rok spevácka skupina Čerenčianka navštívila obec Bottovo,na pozvanie pani starostky. Bottovčania oslavovali Dožinkové slávnosti spojené s Dňom obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

06.08.2019

Uteplenie stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu

Uteplenie stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu

Obec Čerenčany pripravuje realizáciu uteplenia stropu na budove Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Čerenčany vo výmere cca 250 m2. Pôjde o fúkanú tepelnú izoláciu.

Detail

12.07.2019

výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

výmena okien na budove Obecného úradu v Čerenčanoch

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytlo dotáciu vo výške 5 000,00 € na základe uznesenia vlády číslo 59 zo dňa 12.2.2019. Dotácia je účelovo určená na bežné výdavky na akciu - výmena okien na budove obecného úradu. V mesiaci júl prebieha VO na dodávateľa. Dotáciu sa musí vyčerpať do 31.12.2019.

Detail

02.07.2019

Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej

Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej

Dňa 23. 6. 2019 sa konala Krajská súťaž DHZ a HD v Revúcej. Na túto súťaž postúpili z prvého miesta - územného kola DHZ Čerenčany - družstvo muži. Aj touto cestou chceme poďakovať dobrovoľným hasičom DHZ Čerenčany a ostatným organizátorom za účasť a reprezentáciu obce Čerenčany. Súťažné družstvo: Michal Gál, Nosáľ Juraj, Jakub Páleš, Michal Kyzek, František Študenc ml., Edo Jánsky, Marek Kučerák, Marian Szentesi,Tomáš Sojka

Detail

02.07.2019

Územné kolo DPO SR v Rimavskom Brezove

Územné kolo DPO SR v Rimavskom Brezove

Dňa 8.6.2019 sa konalo Územné kolo dobrovoľnej požiarnej ochrany v Rimavskom Brezove. Muži DHZ Čerenčany obsadili 1. miesto vo svojej kategórii. Aj touto cestou chceme poďakovať dobrovoľným hasičom DHZ Čerenčany a ostatným organizátorom za účasť a reprezentáciu obce Čerenčany. Súťažné družstvo: Michal Gál, Nosáľ Juraj, Jakub Páleš, Michal Kyzek, František Študenc ml., Edo Jánsky, Marek Kučerák, Marian Szentesi,Tomáš Sojka

Detail

12.06.2019

Mikroregión Rimava a Rimava - odborná exkurzia Biela Orava

Mikroregión Rimava a Rimava - odborná exkurzia Biela Orava

V rámci mikroregiónu Rimava a Rimavica sme sa zúčastnili odbornej exkurzie Biela Orava v dňoch 11. a 12.6.2019. Čakal na nás bohatý program, ktorý začal príchodom do obce Oravská Polhora kde boli prezentované úspešné projekty. Navštívili sme vyhliadkovú vežu, pumptrack, single track. Po obede na kolibe Poľana naše kroky smerovali do Hviezdoslavovej hájovne. Ďalším zastavením boli obec Bobrov a Klin. V obci Klin sme navštívili známe Rio de Klin. Poslednou zastávkou prvého dňa bola návšteva obce Námestovo a tento náročný deň sme ukončili ubytovaním na Ranči u Edyho. Druhý deň odbornej exkurzie sme začali v obci Oravská Lesná, ktorá bola Dedinou roka 2011. V Oravskej Lesnej sme vyskúšali jazdu vláčikom. Ďalšou zastávkou bola obec Krušetnica a návšteva múzea kávy - Orava Cafe. Predposlednou zastávkou bola triediaca linka v obci Breza, ktorá nás donútila vážne sa zamyslieť triedením komunálneho odpadu. Nakoniec sme sa neplánovane zastavili na Oravskom hrade. Plný zážitkov a nabudení inšpiráciami pre náš región sme sa vrátili šťastne domov. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým návštevníkom zájazdu, ktorých som mohla sprevádzať na tejto odbornej exkurzii Biela Orava ako vedúca zájazdu :) Zuzana Študencová

Detail

07.06.2019

Vlakom po Malohonte

Vlakom po Malohonte

Občianske združenie Čerienka získalo podporu z Grantového programu Miestnej akčnej skupiny Malohont „REGIÓN OBČANOM – OBČANIA REGIÓNU“ v rámci výzvy č. 03/GP/MAS/2018 na projekt: Vlakom po Malohonte. S finančnou podporou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT vo výške 1 425,00 EUR mohlo OZ Čerienka dokončiť priestranstvo na železničnej stanici v obci Čerenčany. Ďakujeme za finančnú podporu pre OZ Čerienka. Touto finančnou podporou sa zvýšila atraktivita železničnej stanice v obci, kde si môžu návštevníci a obyvatelia pozrieť informačnú tabuľu, na ktorej je znázornená mapa regiónu Malohont.

Detail

17.05.2019

Rekonštrukcia schodov k Domu smútku v obci

Rekonštrukcia schodov k Domu smútku v obci

Tento rok sme v našom Dome smútku zrekonštruovali poškodené schody a zakúpili nové držiaky na kvety a vence. Vymenili sme novú tabuľku na nemá a ešte pripravujeme opravu lavičiek.

Detail

16.05.2019

Odborný seminár ViP BB kraja v Čiernom Balogu

Odborný seminár ViP BB kraja v Čiernom Balogu

Dňa 16.5.2019 sa uskutočnil odborný seminár ViP BB kraja s Jelou Tvrdoňovou na tému implementácia LEADER v SR.

Detail

16.05.2019

Realizovaná výstavba nového schodiska ku Domu smútku v obci

Realizovaná výstavba nového schodiska ku Domu smútku v obci

Pôvodné schody, ktoré viedli do Domu smútku v našej obci sa dočkali rekonštrukcie. Veríme, že tieto nové schody nebudú potrebovať dlho rekonštrukciu. Ďakujeme za ich vybudovanie.

Detail

07.05.2019

Vatra oslobodenia 2019

Vatra oslobodenia 2019

Vatra oslobodenia sa aj tento rok rozhorela v našej obci. Ďakujeme za poskytnuté drevo, navarený guľáš, ľudové piesne, kvalitnú hudbu a nezištnú pomoc dobrovoľníkov.

Detail

30.04.2019

Mas Malohont - plánovanie a voľby

Mas Malohont - plánovanie a voľby

Členovia MAS hodnotili, plánovali aj volili Posledný aprílový deň (30.04.) patril zasadnutiu Zhromaždenia členov MAS v Lukovištiach, kde členovia MAS zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2018, oboznámili sa s plánmi na rok 2019 a zvolili si nové zloženie orgánov MAS na nasledujúce 4 roky. Za účelom zhodnotenia činnosti MAS za rok 2018 sa takmer po roku stretlo 46 členov a 10 nečlenov MAS. Manažérka MAS zrekapitulovala aktivity MAS v roku 2018, ktoré boli zamerané najmä na: ďalšie administratívne úkony súvisiace so schválením stratégie miestneho rozvoja a s prípravami na vyhlásenie prvých výziev podporu regionálneho značenia miestnych produktov GEMER-MALOHONT realizáciu grantového programu MAS vzdelávacie a informačné aktivity propagáciu regiónu pomoc pri príprave žiadostí o dotácie pre miestne subjekty. Druhá časť zasadnutia patrila predstaveniu plánu činnosti a rozpočtu na rok 2019, ako aj informáciám o stave implementácie stratégie miestneho rozvoja ku koncu roka 2018 a o plánovaných výzvach v roku 2019. Posledný blok programu patril voľbám do orgánov MAS, v ktorých si členovia MAS zvolili Výbor MAS (výkonný orgán) a Dozornú radu (kontrolný orgán) na ďalšie 4 roky. Okrem toho schválili návrh kandidátov do Výberovej komisie MAS a Monitorovacieho výboru MAS, ktorých bude na najbližšom zasadnutí voliť novozvolený Výbor MAS. Všetky uvedené funkcie sú vykonávané členmi MAS bez nároku na odmenu. Do Výboru MAS boli zvolení: Ing. Oľga Maciaková Peter Švoňava Mgr. Zuzana Študencová Ondrej Knechta Ing. Norbert Keľo Ing. Miroslav Porubiak Ing. Július Šimon Mgr. Stanislava Zvarová Ingrid Palatinusová Ing. Vladimír Šándor Miloš Očenáš Do Dozornej rady boli zvolení: Ján Matej Elena Bútorová Michaela Ridzoňová zdroj MAS MALOHONT. Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS Foto: Bc. Kristína Furmanová, administratívna pracovníčka MAS

Detail

27.04.2019

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Čerenčianka v Rimavských Janovciach

Spevácka skupina Čerenčianka vystúpila na pozvanie v obci Rimavské Janovce na zabíjačkových hodoch 2019. Ďakujeme za pohostenie a možnosť spríjemniť vaše podujatie našimi piesňami.

Detail

06.04.2019

Zahraničná odborná exkurzia

Zahraničná odborná exkurzia

5.6.2019 sme sa zúčastnili na odbornej exkurzii v Maďarsku v obci Hollókő (slov. Holovka aj Holovce, doslova Havraní Kameň) v Novohradskej župe.v obvode Szécsény. Má rozlohu 518 ha a žije tu 408 obyvateľov (2007). Stará časť obce predstavuje typ tradičnej maďarskej dediny. Hollókő nie je skanzen, ale obývaná dedina, a preto je od roku 1987 ako jediná obec v Maďarsku zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO. V rámci celodenného programu sme navštívili Szentkút (pietne miesto), Kazár (projekty realizované v obci, ktorá je sídlom združenia, tradičné jedlá) , Etes (projekt pálenica), Romkert (múzeum), Bátonterenye (rybolov). Návšteva hradu Hollokő bola naplánovaná na druhý deň exkurzie. Exkurziu financovala MAS z projektových financií PRV určených na animačné aktivity. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa.

Detail