Okt 02 2015

Zber nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad z domácností môžete doniesť do 5. 10. 2015 do 9,00 k Požiarnej zbrojnici v obci Čerenčany.

 

 

Nebezpečný odpad, ktorý môžete odovzdať:

autobatérie, žiarivky, pesticídy a insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, odpadkové chemikálie (riedidlá, rozpúšťadlá, ustaľovač, vývojka,…) nádoby a spreje plastové aj kovové obaly znečistené škodlivinami (od farieb, lakov, lepidiel, riedidiel, ropných látok), iné batérie, oleje (mazacie, motorové,…) ortuťové teplomery, výbojky, fotopapier, chemicky znečistené textílie, elektroodpad a iné.

 

Aug 25 2015

P o z v á n k a

Starostka obce Čerenčany Vás srdečne pozýva na stretnutie s odbornou projektantkou na cesty p. Mokošovou,

ktoré sa uskutoční dňa 27. 8. 2015 (štvrtok) o 17,00 hod, v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

 

Cieľom stretnutie je zapracovanie pripomienok, návrhov občanov pred vypracovaním stavebných projektov na ulice: Nová, Železničná, Sady a Záhradná.

Pri osobnej konzultácii starostky obce s p. Mokošovou sa vyskytlo pár nezodpovedaných otázok, na ktoré by si chcela vypočuť Vás názor.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

V Čerenčanoch, dňa 25. 8. 2015

Bc. Zuzana Študencová

starostka obce

 

Aug 19 2015

Výkup papiera

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

 Vám oznamuje, že sa dňa 22. augusta 2015 ( v sobotu ) od 9,00 hod. do 10,30 hod.

 pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

 

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

                                                                           Bc. Zuzana Študencová

                                                                                 starostka obce

Jún 18 2015

Pozvánky

Obec Čerenčany, S. Kollára 33/24, 979 01 Čerenčany


P o z v á n k y

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s agentúrou pre rozvoj Gemera so sídlom v Hnúšti,

ktoré sa uskutoční dňa 22. 6. 2015 (pondelok) o 18,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Čerenčanoch.

Agentúra pre rozvoj Gemera začína v týchto dňoch spracovávať pre obce v našom mikroregióne strednodobý strategický plánovací dokument s názvom „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2015 – 2022“, a z tohto dôvodu je potrebné, aby ste si aj vy tu vyjadrili svoj názor a nezanedbateľnou mierou tak prispeli k vypracovaniu rozvojového dokumentu, ktorý bude charakterizovať našu obec ako súčasť Mikroregiónu Rimava a Rimavica

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Srdečne Vás pozývame na oslavy Dňa obce Čerenčany 2015 ,

 

ktoré sa budú konať dňa 27. júna 2015 na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch, so začiatkom od 13,00 hod.

 Oslavy Dňa obce budú v športovom duchu – futbal, bedminton, volejbal, rôzne športové súťaže pre deti, ukážka požiarneho útoku a iné.

Občerstvenie je zabezpečené, tešíme sa na Vašu účasť.

V prípade nepriaznivého počasia sa konanie akcie prehodnotí.

 

Bc. Zuzana Študencová

                                                                                                                 starostka obce

Jún 10 2015

Výkup papiera

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

 Vám oznamuje, že sa dňa 13. júna 2015 ( v sobotu ) od 9,00 hod. do 10,00 hod.

 pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

 

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

                                                                           Bc. Zuzana Študencová

                                                                                 starostka obce

Staršie «