Obsah

Záložky

12.12.2018

Zmena dňa vývozu TKO

Zmena dňa vývozu TKO

Spoločnosť Brantner Gemer Rimavská Sobota informuje občanov našej obce Čerenčany, že pôvodne naplánovaný zber TKO (komunálneho odpadu) na deň 24.12.2018 sa prekladá na 22.12.2018 na sobotu. Ďakujem za pochopenie.

Detail

05.12.2018

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Obec Čerenčany Vás pozýva na stretnutie s jubilantami v roku 2018, ktoré sa uskutoční 12.12.2018 v stredu o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch. - vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka - vystúpenie folklórneho súboru Hájik - vianočná kapustnica ocenenie najchutnejšieho vianočného koláča Všetci ste srdečne vítaní.

Detail

04.12.2018

Žiadosť o súčinnosť pri plnení veterinárnych požiadaviek pre obyvateľov - chovateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rimavskej Sobote požiadala Obec Čerenčany o súčinnosť pri zabezpečení informovanosti obyvateľov - chovateľov ošípaných, psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom týchto zvierat. Viac informácii je v prílohe.

Detail

30.11.2018

.

Mikuláš 2018

Milé deti, pozývame Vás na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 7.12.2018 - piatok o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Čerenčanoch.

Detail

12.11.2018

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obce Čerenčany

Vážení spoluobčania, ďakujeme všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb 2018. Volebná účasť 59,03 % zo 476 zapísaných voličov.

Detail

07.11.2018

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Lajzom bude dňa 9.11.2018 o 14,00 hod. v Dome smútku v Čerenčanoch.

Detail

04.11.2018

.

Informácia o výluke vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 6. novembra 2018 v čase od 7:00 do 14:20 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa budú vlaky nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Detail

29.10.2018

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

Detail

29.10.2018

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje, že v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018 bude na Obecnom úrade v Čerenčanoch čerpanie dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

18.10.2018

Oprava železničného priecestia v obci Čerenčany 1

Výluka vlakov

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. informuje cestujúcich, že z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota - Rimavská Baňa dňa 22. októbra 2018 (v pondelok) budú osobné vlaky v čase od 7,00 hod do 14,20 hod. nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať v Čerenčanoch na zastávka autobusu v obci.

Detail

15.10.2018

Brigáda

Brigáda na železničnej stanici sa preklada

Novy termin brigady bude vcas oznameny.

Detail

11.10.2018

cintorín

Kosenie cintorína

Oznamujeme občanom, že v dňoch 10. a 11. októbra 2018, bolo realizované kosenie a údržba obecného cintorína. Preto žiadame občanov, ktorí to považujú za potrebné, aby si hroby dočistili pred neúmyselným znečistením. Ďakujeme za porozumenie.

Detail

10.10.2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 15.10.2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Detail

12.09.2018

85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru v obci Čerenčany

územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Rimavská Sobota udelila Pozdravné listy: obci Čerenčany, Pavlovi Kučerákovi, Tomášovi Sojkovi, Michalovi Gálovi, Vladimírovi Petríkovi, Radke Kučerákovej, Zuzane Szentésiovej,Martine Ďurčíkovej. Ďalej udelila medaily za zásluhy: Jaroslave Molnárovej a Jane Kučerákovej. Obec Čerenčany pri tejto príležitosti vyhotovila pamätné plakety pre ocenených hasičov a pozvaných hostí z Územnej organizácie DPO SR RS. Všetkým dobrovoľným hašičom z našej obce vyslovujeme veľké poďakovanie za ich služby.

Detail

11.09.2018

Hlavná cena Modrá 79 A

Žrebovanie tomboly

Vážení návštevníci Dňa obce Čerenčany 8.9.2018. Pre nepriazeň počasia sa nekonalo žrebovanie tomboly. Z uvedeného dôvodu sme tombolu vyžrebovali po akcii a vyžrebované lístky s cenami Vám prezentujeme touto formou. Ak ste si našli vyžrebované číslo, môžete si prísť cenu vyzdvihnúť na Obecný úrad v Čerenčanoch v pracovnom čase od 8.00 do 15.00 do 30.9.2018. Ďakujeme

Detail

10.09.2018

Komunálne voľby 2018

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Detail

30.08.2018

Posledná rozlúčka  1

Posledná rozlúčka

Posledná rozlúčka so zosnulým Pavlom Kušpálom bude vo štvrtok 30.8.2018 o 14:30 v Dome smútku Čerenčany.

Detail

28.08.2018

Komunálne voľby 2018

Vymenovanie zapisovateľky MVK

Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Detail

28.08.2018

Komunálne voľby 2018

Delegovanie člena a náhradníka do MVK

Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Čerenčany

Detail

22.08.2018

Deň obce Čerenčany 1

Deň obce Čerenčany

Vážení občania, pozývame Vás dňa 8.9.2018 na Deň obce Čerenčany, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch. Hlavný program: 10:00 Zahájenie športových súťaží 10:30 Začiatok súťaže 3. ročník Čerenčiansky kotlík 2018 14:30 Slávnostné privítanie starostkou obce Čerenčany - Udelenie ocenení členom DHZ pri príležitosti 85. výročia DHZ Čerenčany - Vystúpenie miestnych súborov DFS Hájiček a Hájik, spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači z Plachtiniec - Vyhodnotenie súťaží - Tombola Sprievodný program: Nafukovací hrad, maľovanie na tvár, ochutnávka kotlíkových špecialít, občerstvenie,lángoše, večerná zábava a iné. Prihláste sa do súťaže Čerenčiansky kotlík info. 0907 857 861

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č.199/26/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch bude mať 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Obecné zastupiteľstvo v Čerenčanoch podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 200/26/2018 zo dňa 14. 8. 2018 určilo výkon funkcie starostu obce Čerenčany pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022 v rozsahu 0,8.

Detail

17.08.2018

Komunálne voľby 2018

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Obec Čerenčany podľa § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č. 18O/2O14 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že ku dňu vyhlásenia volieb (resp. ku dňu zverejnenia oznámenia), do orgánov samosprávy v Obci Čerenčany je 554 obyvateľov.

Detail

20.07.2018

Komunálne voľby 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1108/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Detail

17.07.2018

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby 1

Zdvíhacie zariadenia pre imobilné osoby

Občianske združenie INAK OBDARENÍ

Detail

22.06.2018

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Čerpanie dovolenky administratívnej pracovníčky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 1.8.2018 do 15.8.2018 si bude administratívna pracovníčka OÚ čerpať dovolenku. Svoje záležitosti si môžete vybaviť do 12.00 hod. prípadne v inom čase po dohode so starostkou za pochopenie ďakujeme. Mgr. Zuzana Študencová

Detail

05.06.2018

Obec Čerenčany

Obec Čerenčany

Vytvorili sme pre Vás fotoknihu obce Čerenčany.

Detail

04.06.2018

Výluka vlakov

Výluka vlakov

Výluka vlakov medzi Rimavskou Baňou a Rim. Sobotou.

Detail

01.06.2018

DETOX - zber nebezpečného odpadu

DETOX - zber nebezpečného odpadu dňa 4. 6. 2018 pri Požiarnej zbrojnici v Čerenčanoch

Detail

28.10.2018

Urnová stena

Urnová stena

Vybudovaním urnovej steny na cintoríne v Čerenčanoch dosiahneme, že jeho kapacitu budeme mať na pár rokov pod kontrolou. Vizualizácia sa môže ešte meniť podľa požiadaviek.

Detail

26.10.2018

Asfaltovanie ulice Nová

Asfaltovanie ulice Nová

Ťažká práca je ukončená. Asfaltovanie ulice Nová.

Detail

25.10.2018

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Čerenčanoch

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Čerenčanoch

Hasičská zbrojnica v obci Čerenčany bola postavená v roku 1960 a je využívaná Dobrovoľným hasičským zborom obce Čerenčany, ktorý bol založený v roku 1933.

Detail

25.10.2018

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Čerenčanoch

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v Čerenčanoch

rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

Detail

24.10.2018

Asfaltovanie ulice Nová

Asfaltovanie ulice Nová

Nemožné sa stalo skutočnosťou, ulica Nová, kde boli postavené rodinné domy ešte v rokoch 1980 sa konečne dočkali novej cesty. Spevnili sme podložie a potiahli dve vrstvy nového asfaltu. Ku vstupom rodinných domov sme dali obrubníky, vybudovali sme odvodňovacie žľaby, upravili kanalizačné šachty a iné. Náročná práca je dnes už konečne u konca. Ostáva ešte úprava zelených plôch pred rodinnými domami.

Detail

13.10.2018

Výstava drobných zvierat v Čerenčanoch 2018

Výstava drobných zvierat v Čerenčanoch 2018

V Čerenčanoch sa opäť konala výstava drobných yvierat.

Detail

01.10.2018

Rekonštrukcia kamerového systému

Rekonštrukcia kamerového systému

Rekonštrukcia kamerového systému si vyžadovala výmenu a doplnenie 13 kamier v obci. Jedna kamera je umiestnené na ČOV Čerenčany v Rimavskej Sobote. Veríme, že nové kamery budú slúžiť svojmu účelu.

Detail

27.09.2018

Odborný seminár v Bavorsku

Odborný seminár v Bavorsku

Poctivá práca sa vypláca a všimli si ju aj v Bratislave. Na základe pozvania Bavorského štátneho Ministerstva vnútra a výberu nášho Ministerstva vnútra SR bolo pozvaných 11 delegátov zo Slovenska na štvordňový seminár do Bavorska regiónu Švábsko. Veľmi sa teším, že som mala tú česť reprezentovať vo svete našu malú obec Čerenčany a spoznať nových kolegov.

Detail

25.09.2018

Čerpacia kanalizačná stanice na ul. Novej

Čerpacia kanalizačná stanice na ul. Novej

Bola vybudovaná nová kanalizačná stanica pre odkanalizovanie ulice M.Krna. V šachte sa nachádzajú dva kalové čerpadlá. Kanalizačná šachta sa nachádza na ulici Nová.

Detail

13.09.2018

Čerenčianka na Hrachove

Čerenčianka na Hrachove

Pri príležitosti konania Dní obce Hrachovo 1.9.2018 boli pozvané naše speváčky zo speváckej skupiny Čerenčianka,aby spríjemnili svojim spevom chvíle prítomným návštevníkov a obyvateľom obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

08.09.2018

Deň obce a Čerenčiansky kotlík 2018

Deň obce a Čerenčiansky kotlík 2018

Deň obce a Čerenčiansky kotlík 2018.

Detail

05.09.2018

Kanalizačná šachta

Kanalizačná šachta

kanalizačná šachta

Detail

26.08.2018

Čerenčianka v Bottove

Čerenčianka v Bottove

Starostka obce Bottovo pozvala našu spevácku skupinu Čerenčianka dňa 25.8.2018 na ich dožinky v obci. Ďakujeme za pozvanie a veríme, že náš spev spríjemnil popoludnie všetkým návštevníkom.

Detail

26.08.2018

Čerenčianka v Rimavskom Brezove

Čerenčianka v Rimavskom Brezove

Starosta obce Rimavské Brezovo pozval našu spevácku skupinu Čerenčianka pri príležitosti Dňa obce. Ďakujeme za pozvanie.

Detail

17.08.2018

Rekonštrukcia schodiska ku Domu smútku

Rekonštrukcia schodiska ku Domu smútku

Schodisko ku Domu smútku je už potrebné rekonštruovať. Schodisko si vyžaduje celkovú rekonštrukciu. Rekonštrukcia je neodkladná.

Detail

15.08.2018

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

Rekonštrukcia verejného rozhlasu

V obci sme vymenili nefunkčné a poškodené rozhlasy za nové v počte 11 ks. Zvýšila sa kvalita verejného rozhlasu. Všetky dôležité oznamy sú zverejnené aj priamo v oznamoch našej obecnej stránky.

Detail

03.08.2018

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Ozvučenie sály Kultúrneho domu

Detail

01.08.2018

Vizualizácia verejného priestranstva pri OÚ

Vizualizácia verejného priestranstva pri OÚ

Verejné priestranstvo pri Obecnom úrade si vyžaduje rekonštrukciu. Ponúkame Vám pár návrhov na jeho rekonštrukciu. Financovanie sa pripravuje z MAS Malohont.

Detail

11.07.2018

Rekonštrukcia kamerového systému

Rekonštrukcia kamerového systému

rekonštrukcia kamerového systému

Detail

01.07.2018

Cesta rozprávkovým lesom 2018

Cesta rozprávkovým lesom 2018

Opäť po roku sa všetky detičky z blízkeho i ďalekého okolia Mikroregiónu Rimava a Rimavica mohli prejsť krásnou prírodou a spoznávať rozprávky od P.E.Dobšinského Z rozprávky do rozprávky. Obec Čerenčany si pripravilo rozprávku Neboj sa. Toto úžasné podujatie, ktoré bolo 16. ročníkom navštívilo viac ako 600 detičiek v sprievode rodičov, starých rodičov a blízkych príbuzných.

Detail