Nov 16 2014

Komunálne voľby 2014 – Čerenčany – výsledky

Zdroj dát: Štatistický úrad

Volebná účasť: 48,34%

Výsledky volieb

Zvolený starosta: Zuzana Študencová
Politická strana (starosta): NEKA

Zoznam zvolených poslancov

Poslanec Počet hlasov Politická strana
Ján Drugda, Bc. 237 SMER-SD
Iveta Očenášová, Mgr. 168 NEKA
Andrej Škorňa, Ing. 167 SMER-SD
Ivan Hulina 155 SMER-SD
Ivan Vengrin 134 SNS

Počet zvolených poslancov: 5

Nov 11 2014

Pozvánka na predstavovanie kandidátov

Obec Čerenčany, S. Kollára 33/24, Čerenčany 979 01


P O Z V Á N K A

 

            Obec Čerenčany Vás v rámci komunálnych volieb pozýva na predstavovanie kandidátov na starostu obce a tiež kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12. 11. 2014 t.j. v stredu o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

Na stretnutí budú kandidáti prezentovať to, čo by chceli v ďalšom volebnom období pre našu obec urobiť a prispieť tým pre ďalší rozvoj obce.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

                                                                                                          Iveta Hulinová

                                                                                                          starostka obce

                                                                                                          Čerenčany

Okt 29 2014

Dotácie do obce od r. 2012

Oznámenie o získaných dotáciách pre obec Čerenčany.

Obecný úrad oznamujem touto cestou občanom, že v roku 2012 sa nám podarilo pre obec získať dotáciu na výstavbu požiarnej zbrojnice 4000 eur.

V roku 2013 sme získali dotáciu na opravu ciest vo výške 1407 eur.

V roku 2014 sme získali na základe žiadosti dotáciu na deň obce vo výške 700 eur od BBSK na vystúpenie folklórneho súboru a na honorár hudobnej skupiny Experience.

Ďalej obecný úrad získal dotáciu na základe žiadosti na ministerstvo financií na vyhotovenie projektovej dokumentácie na jednoduché pozemkové úpravy na Novej ulici vo výške 3000 eur a v januári 2015 obec znovu požiada na doplatenie pozemkových úprav vo výške 6000 eur.

Dňa 28. 10. 2014 sme podali žiadosť – projekt na realizáciu oddychovej a náučnej zóny v lokalite našej obce pri cintoríne pod železnicou. Žiadame dotáciu vo výške 5000 eur, kde v štúdii je zahrnuté obstaranie 34 stromov a 2115 kríkov (slovom dvetisícstopätnásť kríkov). Následne je v štúdii zahrnuté v II. etape vyhotovenie parkoviska náučné tabule a ohnisko s posedením v tejto zóne, ktoré budeme žiadať z Miestnej akčnej skupine podaním projektu v priebehu 2 rokov.

Do 15. decembra 2014 je termín na podanie žiadosti na kamerový systém. Obec má rozpracovaný projekt na rozšírenie a modernizáciu nášho kamerového systému a žiadosťou sa pokúsime získať finančné prostriedky.

Iveta Hulinová

starostka obce

 

 

 

Okt 28 2014

Výkup papiera

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

Vám oznamuje, že sa dňa 1. novembra 2014 ( v sobotu ) od 8,30 hod. do 10,00 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

 

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

Iveta Hulinová

starostka obce

Čerenčany

Okt 20 2014

Posedenie s občanmi – mesiac úcty k starším.

P O Z V Á N K A

Obec Čerenčany, v zastúpení starostkou obce Ivetou Hulinovou v spolupráci s OZ Čerienka v Čerenčanoch si Vás touto cestou dovoľuje pozvať na posedenie s občanmi obce pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2014 (t.j. v sobotu) o 15,30 hodine v sále kultúrneho domu v Čerenčanoch.

Program :
1. Privítanie starostkou obce.
2. Vystúpenie speváckej skupiny Čerenčianka.
3. Občerstvenie.
4. Vystúpenie divadelného súboru T. Vansovej z Rimaskej Píly s hrou od B. S. Timravy „ Kúštik šťastia“.
5. Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom

Iveta Hulinová
starostka obce

Staršie «