feb 27 2017

Výkup papiera

Vykup papiera

feb 27 2017

Oznámenie o zasadnutí OZ

Oznámenie o zasadnutí OZ

dec 24 2016

Požehnaná 2. nedeľa adventná

Uprostred všetkých vnútro-cirkevných vojen a pnutí je dobré, ak aspoň jednotlivé cirkevné zbory majú medzi sebou dobré vzťahy, navštevujú sa a dokážu navzájom vytvoriť skutočné bratsko-sesterské spoločenstvo. To je znakom, že naša cirkev ešte má akú-takú budúcnosť. Ak to už, bohužiaľ, nedokážu tí hore, tak sa aspoň my dole snažme žiť v láske a porozumení!
Vďaka Pánovi, deň plný porozumenia a bratského spoločenstva sme prežili v 2. nedeľu adventnú v našom cirkevnom zbore. Pri príležitosti Pamiatky posvätenia hrachovského chrámu medzi nás zavítali hostia z CZ Muránska Dlhá Lúka so svojimi farárovcami Dušanom Pavlom Hrivnakom a jeho milou manželkou Adrianou Hrivnakovou. Brat farár nám poslúžil kázňou na biblický text z Evanjelia podľa Jána 4, 21-24, v ktorej nás povzbudil k úprimnému vzývaniu Hospodina v Duchu a v pravde. V rámci Služieb Božích vystúpil aj spevokol našich hostí s tromi piesňami. Po ich skončení sme sa presunuli do Kocihy, kde v miestnom kultúrnom dome bol pre hostí a aj členov domáceho zboru prichystaný slávnostný obed, tak ako to kedysi pri „posviackách“ bývalo dobrým zvykom. Ešte pred obedom hostí pozdravila aj spevácka skupina JDS Hrachovo Hrachovienka niekoľkými piesňami. Po ňom mali záujemcovia možnosť prezrieť si kocižský chrám Boží.
O 15:00 hodine sa začal druhý vrchol požehnaného dňa – Adventný koncert v Čerenčanoch, na ktorom vystúpili nielen naši hostia z Muránskej Dlhej Lúky, ale najmä zmiešaný spevokol z Kráľa. Na záver dvoma piesňami poslúžil domáci hrachovský spevokol. Aj tu miestne sestry pripravili nielen pre účinkujúcich bohaté občerstvenie. Už sa vonku zotmelo a poriadne prituhlo, keď sme sa povzbudení a plní dojmov rozchádzali do svojich domovov.
Bol to síce rušný, ale Pánom požehnaný deň! Touto cestou ďakujeme všetkým obetavým členom nášho zboru, ktorí sa pričinili o jeho zdarný priebeh!

 

Zdroj:

dec 24 2016

SZCH výstava 2016

dec 15 2016

Pozvánka na zasadnutie OZ

pozvanka-na-zasadnutie-oz

Staršie «