sep 25 2016

Letecké snímky obce Čerenčany rok 2016

sep 05 2016

ZO SZCH Čerenčany usporiada výstavu drobných zvierat

Vážení   účastníci   výstav   drobných  zvierat.

Z poverenia  Oblastného  výboru  Slovenského  zväzu  chovateľov  Rimavská  Sobota   usporiada  Základná  organizácia  Slovenského  zväzu  chovateľov  v  Čerenčanoch   XX. Jubilejnú Oblastnú  a  XXXI.  Miestnu  výstavu  drobných  zvierat  s medzinárodnou  účasťou.

Výstava  sa  usporiada  na  výstavisku   ZO   SZCH   Čerenčany  vo  dvore  za  obecným  úradom na  ul.  S. Kollára  34.

Hodnotenie  zvierat  odbornými  posudzovateľmi  delegovanými  Republikovou  radou  SZCH v  Bratislave , bude  dňa  14. októbra  2016  bez  prístupu  verejnosti .

Výstava  je  pre  verejnosť  otvorená

v   sobotu   15.  októbra  2016      od  08 oo   do    18 oo  hod.

a

v  nedeľu   16.  októbra  2016      od  08 oo    do   13 3o  hod.

 

V dňoch  15. a 16. 10.2015  sa  na  výstavisku  v čase  od  9 oo hod.  do  16 oo hod. bude  konať  burza   nevýstavných   zvierat, rôznych   výrobkov   a   poľnohospodárskych   výpestkov.  Na   burze  môžu  predávať  zvieratá   len  chovatelia ,  ktorí  vystavujú  zvieratá  na  tejto  výstave.  Bližšie  sa  dočítate  vo  výstavných   podmienkach , ktoré  spolu  s  prihláškou   nájdete   na   www.cerencany.sk ,  pod  ods. organizácie – ZO SZCH.

Vyhodnotenie  výstavy   a   vydávanie   cien   úspešným   vystavovateľom  prebehne  16. X. 2016    v  čase  od  13 3o  hod.  vo  výstavnom  areáli  ZO SZCH  Čerenčany.

Na  výstave   si   budete   môcť  prezrieť   celoročnú   prácu   chovateľov   organizovaných   v  Slovenskom  zväze  chovateľov .  Vystavovať   budú   čistokrvné   zvieratá   Hydinu ,  Králiky ,  Holuby, exoty,  kozičky   ako   aj  iné  drobné   zvieratá   návštevníci   výstavy   si   majú   možnosť   nakúpiť  chovné   zvieratá.

 

Na   návštevníkov   sa   teší   výstavný   výbor .

 

 

 

Miloš  Očenáš

predseda  ZO SZCH

Čerenčany

aug 31 2016

Výkup papiera

Výkup papiera

aug 23 2016

Pozvánka do súťaže o Čerenčiansky kotlík 2016

Čerenčiansky kotlík

aug 23 2016

Prihláška do súťaže Čerenčiansky kotlík 2016

OBEC ČERENČANY

Staršie «