Obsah

Záložky

29.01.2018

Očkovanie psov a mačiek

Očkovanie psov a mačiek

Obvodný veterinárny lekár MVDr. Július Albíni, mobil: 0907 991 761 oznamuje majiteľom psov a mačiek, že dňa 3. 2. 2018, t.j. v sobotu bude v obci Čerenčany vykonávať povinné ochranné očkovanie psov a mačiek proti besnote a iné. Očkovať sa bude v čase od: 10:00 – do 12:00 hodiny pri Obecnom úrade v Čerenčanoch, potom podľa dohody s veterinárom aj doma. Očkovať sa budú zvieratá staršie ako 3 mesiace. Cena za jedno očkovanie je 4,00 eur. Je potrebné so sebou priniesť očkovací preukaz zvieraťa!

Detail

29.01.2018

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018 1

OZNAM - Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018

OZNAM Preventívne protipožiarne kontroly v roku 2018 Obecný úrad v Čerenčanoch oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce s účinnosťou od 1. 2. 2018 do 31. 3. 2018, budú 2 kontrolné skupiny zložené z členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Čerenčany, vykonávať na území obce Čerenčany preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností. Kontroly sa vykonávajú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností.

Detail

19.01.2018

Ladislav Bárdi - Moje svety

Ladislav Bárdi - Moje svety

Pán Ladislav Bárdi bol čestným občanom obce Čerenčany. Čestné občianstvo mu bolo udelené pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čerenčany za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí. Narodil sa 27.4.1923 v obci Čerenčany. "Ďaleko vzdialený, hoc som aj z domu preč, lež slovenské srdce mám, slovenská moja reč. Zo všetkých tých rečí mi najkrajšie ňou si utužujem budúce nádeje." (citát zo zverejnenej knihy Moje svety, báseň Vianočný pozdrav rodákom. Zomrel 9.11.2017 vo veku 94 rokov v Portsmouth štáte Virginia. Jeho rukopis a zásluhy za šírenie dobrého mena obce a šírenie slovenčiny v zámorí sú nezabudnuteľné a občania Čerenčian si ich veľmi vážia. Česť Jeho pamiatke!

Detail

15.01.2018

Ján Kanka

Ján Kanka - Skúsenosti z kultúrno-osvetovej práce v Čerenčanoch.

Ján Kanka narodil sa 25.12.1923 vo Zvolene. Kde vychodil 5 tr. ľudových, 4 tr. meštianskej školy a v Banskej Bystrici 4. roč. učiteľského ústavu, kde aj v roku 1943 maturoval. Po maturite zavítal dňa 9.10.1943 do vtedy pohraničnej, malej dedinky Čerenčany, kde bol dekrétom ustanovený za výpomocného učiteľa a zároveň začal prevádzať i funkciu kántora miestneho ev.a.v. cirkevného zboru. V Čerenčanoch sa zoznámil i so sl. Irenou Zimermanovou, s ktorou vstúpil do stavu manželského 29.8.1946. Vojenskú prezenčnú službu konal vo Zvolene, Košiciach,Bratislave, Rimavskej Sobote a v Čechách na Šumave. Po jej ukončení sa vrátil opäť do Čerenčian ako učiteľ. V obci sa stal kronikárom.

Detail

11.01.2018

Plán zberu TKO a SZ v obci Čerenčany rok 2018 1

Upozornenie - Zmena vývozného dňa TKO zo stredy na pondelok

Upozorňujeme občanov našej obce, že sa mení vývozný deň TKO zo stredy na pondelok. Uvedená zmena je zaznamenaná v Pláne zberu TKO a SZ v obci Čerenčany 2018.

Detail

09.01.2018

Samuel Kollár

Samuel Kollár - Čerenčany

Dejiny a opis obce, uverejnený v Solenniach Učenej spoločnosti Malohontskej v čísle 15, roku 1823 . Z latinčiny preložil Gustáv Frák.

Detail

28.12.2017

Silvester 2017

Silvester 2017

Vážení občania, pozývame Vás privítať Nový rok 2018 spoločne na futbalovom ihrisku v Čerenčanoch dňa 31.12.2017 od 23.30 hod. Tešíme sa na Vás.

Detail

20.12.2017

Čerpanie dovolenky 1

Čerpanie dovolenky

Oznamujeme občanom obce Čerenčany, že v dňoch od 22.12.2017 do 5.1.2018 sa na Obecnom úrade neúraduje z dôvodu čerpania dovolenky. Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Zuzana Študencová

Detail

20.12.2017

VIANOČNÝ POZDRAV

Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v Novom roku 2018 nech sa Vám darí, zdravie nech slúži k spokojnosti a dom, aby ste mali plný hostí. S úctou Mgr. Zuzana Študencová starostka obce Čerenčany

Detail

08.12.2017

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch 1

Čarovné Vianoce v Čerenčanoch

Srdečne Vás pozývame na Čarovné Vianoce v Čerenčanoch, ktoré sa uskutočnia dňa 16.12.2017 (v sobotu) v sále Kultúrneho domu Čerenčany o 13.00 hod. Čaká na Vás pásmo vianočných piesní a kolied, gratulácie jubilantom našej obce za rok 2017, vystúpenie detského folklórneho súboru Hájiček a vianočná kapustnica. Oceníme najchutnejší vianočný koláč.

Detail

29.11.2017

Tradičmé Vianočné trhy v Teplom Vrchu

Obec Teplý Vrch a OZ DHZ Teplý Vrch Vás srdečne pozývajú na Tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konajú 9.12.2017. Otvorenie o 14.00 hod.

Detail

29.11.2017

Zimný PING-PONG

Obec Rimavská Baňa, Vás pozýva na zimný ping-pong v sobotu 9. decembra 2017 o 8.30 hod. do Kultúrneho domu v Rimavskej Bani " O pohár starostky obce". Záujemcovia prihláste sa do 8. decembra 2017 do 12 hodiny na Obecnom úrade v Rimavskej Bani na tel: 047 433 39 92.

Detail

08.11.2017

Výsledky hlasovania do orgánov BBSK v obci Čerenčany

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa konali v sobotu 4.11.2017. V obci Čerenčany občania volili predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva BBSK. Štatistika volebnej účasti - celkový počet voličov 476 - počet zúčastnených voličov 219 - účasť v % 46,01 %

Detail

21.08.2017

Voľby VÚC 2017 - zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do VÚC dňa 4.11.2017

Detail

30.06.2017

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017.

Detail

08.12.2017

Mikuláš 2017 v Čerenčanoch

Dňa 6.12.2017 o 18.00 hod. prišiel do našej obce Čerenčany Mikuláš, Čert a Anjel. Obdaroval sladkým balíčkom všetky deti a zaželal im do budúceho roka veľa úspechov v škole a poslušnosti.

Detail

08.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 sa konali v sobotu 4.11.2017. V obci Čerenčany občania volili predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva BBSK. Štatistika volebnej účasti - celkový počet voličov 476 - počet zúčastnených voličov 219 - účasť v % 46,01 %

Detail

25.10.2017

Nové osvetlenie na cintoríne v Čerenčanoch

V cintoríne obce Čerenčany sme umiestnili nové osvetlenie popri vstupnej ceste.

Detail

20.10.2017

ZMOGaM 2017

V dňoch 16. - 17. októbra 2017 sa uskutočnilo zasadnutie rozšírenej Rady ZMOGaM na Táloch.

Detail

20.10.2017

VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT

Slovenský zväz chovateľov ZO Čerenčany OV Rimavská Sobota usporiadali XXI. OBLASTNÚ A XXXII. MIESTNU VÝSTAVU DROBNĆH ZVIERAT na počesť 40. výročia založenia ZO SZCH Čerenčany. Výstava sa konala dňa 14. a 15. 10. 2017.

Detail

08.10.2017

Čerenčianka vo Veľkých Teriakovciach 2017

Dňa 7.10.2017 naša spevácka skupina Čerenčianka prijala pozvanie do Veľkých Teriakoviec na kultúrne podujatie Mesiac úcty k starším. Svojimi piesňami opäť urobili radosť všetkým prítomným. Podujatie pripravilo OZ Teriakovčan v spolupráci s OÚ Veľké Teriakovce. Ďakujeme za pozvanie. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Detail

30.09.2017

Súťaž vo varení kapustnice v Hnúšti X.ročník 2017

Aj tento rok sme prišli podporiť a súťažiť vo varení kapustnice v Hnúšti na X. ročník dňa 30.9.2017. Celý deň vládla skvelá atmosféra, ktorú doprevádzal sprievodný program. Varili sme pod názvom družstva STAROSTOVIA. Naše družstvo sa neumiestnilo na prvým priečkach, ale aj napriek tomu sa tešíme na ďalší ročník. Ďakujem kolegom za spoluprácu. Mgr. Zuzana Študencová - starostka obce

Detail

29.09.2017

Brigáda na rozhľadni Maginhrad 2017

Piata brigáda Mikroregiónu Rimava a Rimavica na rozhľadni Maginhrad. Tentokrát prácou a náradím priložili ruky k dielu starostky a pracovníci obcí Rimavská Baňa a Čerenčany, pracovníci obce Nižný Skálnik a pracovníčky MAS MALOHONT. Ďakujeme starostka obce Mgr. Zuzana Študencová

Detail

13.09.2017

Deň obce Čerenčany 2017 - 2. ročník Čerenčiansky kotlík

Dňa 9.9.2017 sa v obci Čerenčany konalo športovo/kultúrne podujatie pod názvom Deň obce Čerenčany 2017 - 2. ročník Čerenčiansky kotlík. V súťaži Čerenčiansky kotlík súťažilo 10 družstiev. Návštevníci si mohli pochutnať na kapustnici, guľáši, držkách a haluškách. V mene obce ďakujeme všetkým účastníkom za účasť na našom podujatí. Starostka obce Mgr. Zuzana Študencová

Detail

26.08.2017

Čerenčianka na Dožinkovych slávnostiach a Ďen obce v Bottove 2017

Spevácka skupina Čerenčianka v obci Bottovo.

Detail

12.08.2017

Čerenčianka v Babinci 2017

Spevácka skupina Čerenčianka dňa 12.8.2017 potešila srdcia v obci Babinec.

Detail

09.07.2017

Z rozprávky do rozprávky 2017

Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s OZ Ozveny zorganizovalo 15. ročník Cesta rozprávkovým lesom. Obec Čerenčany sme mali rozprávku O jednom chudobnom mlynárovi. Chcem sa poďakovať deťom a dievčatám, ktoré nám pomohli vytvoriť krásne stanovište. Starostka Mgr. Zuzana Študencová

Detail