Mar 24 2015

Výzva občanom

Výzva občanom

Vážení občania.

Predsedovia komisií sa obracajú s výzvou na občanov celej našej obce, ktorí majú záujem pracovať ako členovia:

 

-  komisie kultúry a športu (spolupôsobí pri koordinácii kultúrnych činností, posudzuje návrh na ochranu kultúrnych pamiatok, spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych pamiatok, posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a iné),

komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia (posudzuje projekty na čerpanie fondov, posudzuje vlastnú investičnú činnosť, posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, územnoplánovaciu dokumentáciu obce a iné),

komisie ochrany a verejného poriadku (predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku, spolupôsobí pri riešení susedských sporov, podáva podnety na ochranu majetku obce a občanov, podáva podnety na zabezpečenie poriadku v obci a iné),

komisie ochrany verejného záujmu (prijíma každoročne písomné oznámenia starostu a poslancov obce podľa ústavného zákona, posudzuje nezlučiteľnosť funkcie, podáva podnety príslušnému DÚ na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení, predkladá návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a iné),

komisie ekonomickej (prejednáva návrh rozpočtu obce, VZN, prijatie úverov a pôžičiek, dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce, posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých, osamelých, chorých a sociálne slabších občanov a iné).

aby sa prihlásili osobne na Obecnom úrade v Čerenčanoch v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod., alebo na e-mailovej adrese: obec@cerencany.sk

do 31. marca 2015

 

Ďakujeme

Mar 11 2015

VÝKUP PAPIERA

Obec Čerenčany v spolupráci s firmou Brantner Rimavská Sobota

 

Vám oznamuje, že sa dňa 14. marca 2015 ( v sobotu ) od 13,00 hod. do 14,00 hod. pred Obecným úradom v Čerenčanoch uskutoční

 

VÝKUP PAPIERA

 

zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby, kartóny. Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Ak máte viac ako 200 kg, prídu priamo k Vám domov.

 

5 kg = toaletný papier

1 kg = hygienické vreckovky

7 kg = papierové utierky

 

 

                                                                           Bc. Zuzana Študencová

                                                                              starostka obce

                                                                                        Čerenčany

Feb 19 2015

2 % PRE NAŠE OBČIANSKE ZDRUŽENIE ČERIENKA

čerienka

Feb 17 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

NázovDátumVeľkosťVidené
Návrh rozpočtu na rok 201517.02.201560.0 KiB52

Feb 16 2015

INFORMÁCIE PRE OBYVATEĽOV

informácie čerenčancom

Staršie «