Obsah

Čerenčany sú malou dedinkou v okrese Rimavská Sobota. Ležia na nive Rimavy v južnej časti Slovenského rudohoria, 4 km severne od okresného mesta Rimavská Sobota. Ich chotár, rozprestierajúci sa na ploche 506 hektárov (niektoré ramene uvádzajú 504 ha), je prevažne nížinatý, o čom svedčí nadmorská výška 215 m/m v strede obce. Len v západnej časti prechádza do úzkeho pásu terasovej plošiny, vo východnej časti vystupuje do svahov pahorkatiny a dosahuje 480 m/m. Chotár obce je prevažne odlesnený. Čerenčany patria do teplej a mierne suchej oblasti. Priemerné ročné telploty sa pohybujú okolo 8-9 C, ročný úhrn zrážok je 600-650 mm.

Novinky

20.04.2017

Prerušená distribúcia elektriny v obci Čerenčany

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v termíne od: 17.5.2017 07:30 do 17.5.2017 15:30, bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na doleuvedených odberných miestach

Detail Aktuality

Fotogaléria

26.04.2017

PANTER CUP 2017

Detail

13.04.2017

Základná príprava členov hasičských jednotiek

Detail

24.02.2017

Fašiangové stretnutie seniorov v Rimavskej Bani 2017

Detail